Skip to main content

Thema

Taal/lezen

Een goede taalontwikkeling vormt de basis voor succesvol leren. Het is de kunst om verschillende (taal)onderdelen op school met elkaar te verbinden.

Van taal in de onderbouw, technisch lezen en begrijpend lezen tot woordenschat, spellen en stellen. In samenhang vormen ze de basis voor een goede mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling.

Opleiding Lees-/
taalcoördinator

Opleiding Lees-/taalcoördinator

Meer doen met specifieke kennis en expertise! Je verdiept je in de meest recente inzichten op het gebied van technisch lezen, leesmotivatie, begrijpend lezen/luisteren, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, spelling, werkwoordspelling en stellen, zodat je het taal-leesonderwijs binnen jouw organisatie kunt verbeteren.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl