Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

  • We willen aan de slag met ‘Kleuter in beeld’ maar weten nog niet precies hoe dit er dan uit kan zien?
  • We werken al met ‘Kleuter in beeld’ en willen onze analyse verdiepen?
  • Hoe interpreteer je de resultaten en wat kun je hiermee in je aanbod?

Bedoeling en inzet

Start je met ‘Kleuter in beeld’? Dan is dit hét moment om met je team na te denken over de inzet van je leerlingvolgsysteem. ‘Kleuter in beeld’ zinvol inzetten begint met een doordacht toetsbeleid: maak keuzes vanuit visie. Tijdens dit traject is er aandacht voor de volgende onderwerpen: toetsvisie, toetsbeleid, de werkwijze van ‘Kleuter in beeld’, rapportagemogelijkheden en communicatie (naar ouders). Ook is er aandacht voor het degelijk analyseren van de gegevens en voor de vertaling naar interventies. Samen met de adviseur bepaal je welke onderwerpen precies aan bod komen.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

  • Je hebt kritisch je eigen toetsbeleid geëvalueerd: waarom, wie, wat en hoe toetsen we?
  • Je kunt praktisch aan de slag met ‘Kleuter in beeld’.
  • Je kunt verschillende rapportages inzetten om inzicht in de (brede) ontwikkeling van kleuters te krijgen.
  • Je kunt een degelijke analyse opzetten.
  • Je kunt je analyse vertalen naar input voor een beredeneerd aanbod.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl