Skip to main content

Visie op leren en professionaliseren

In elk beroep is innovatie belangrijk. Omdat de toekomst blijft veranderen, is het belangrijk dat je voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Professionalisering is onmisbaar.

Werken in het onderwijs vraagt om een leven lang leren. Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt, je blijft altijd vragen hebben over je vak. Over je manier van lesgeven, je contact met leerlingen, met collega’s, met ouders of je leidinggevende. Je bent nieuwsgierig en als je deze nieuwsgierigheid blijft volgen en voeden, bouw je kennis op. Enerzijds om je eigen ontwikkeling op gang te houden, anderzijds om model te staan voor leerlingen.

We weten dat lerende leraren impact hebben op het leerproces van kinderen.

Je wenst een professionele groei en wilt bijvoorbeeld:

  • antwoorden en tips vinden op je leervragen en uitdagingen in jouw lesaanpak;
  • manieren vinden om je didactische strategieën te verrijken;
  • inspiratie opdoen voor je klassenmanagement;
  • leren hoe je gesprekken met ouders voert;
  • leren hoe je het eigenaarschap van leerlingen vergroot;
  • weten wat de nieuwste inzichten zijn op het gebied van teamleren;
  • weten wat belangrijk is om de boel op orde te houden;
  • leren hoe je collega’s mee kunt nemen in het verbeteren van onderwijskwaliteit;
  • leidinggeven aan teams.

Professionaliseren

Het team van Onderwijs Maak Je Samen ziet leren en laten leren als een feestje! Dit is onze drijfveer bij het samenstellen van de (post-hbo-)opleidingen, trainingen, teamtrajecten, studiereizen en producten. De inhoud van ons professionaliseringsaanbod richt zich in de kern op de dagelijkse praktijk en op de vragen die deelnemers hebben rond hun eigen context en de cultuur waarin zij werken.

Verbinden, verdiepen en verduurzamen

Wij streven naar een duurzaam leereffect. In onze trainingen en opleidingen hanteren we een eigen aanpak voor het onderwijs aan de OMJS Academie. Deze aanpak is mede gebaseerd op effectieve professionaliseringsinterventies (Van Veen et al., 2010). Dit betekent dat je als professional – deelnemer van de OMJS Academie – werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en daarbij wordt uitgedaagd om deze actief te verbinden met de ontwikkeling van andere actoren in de organisatie.

We zoeken met de deelnemers naar een leereffect dat zijn uitwerking niet op één, maar op meerdere lagen van de praktijk heeft.

Visie in de praktijk, wat kun je verwachten?

Een duurzaam leereffect wil Onderwijs Maak Je Samen bereiken door gebruik te maken van de onderstaande effectieve uitgangspunten voor professionalisering.

1. Samen leren van en met professionals

Wij hechten grote waarde aan het professionele gesprek, zodat je kennis en inzichten kunt delen en uitwisselen. Mede door de verschillende perspectieven van anderen ontwikkel je een eigen professionele opinie of overtuiging over onderwijs. We leren actief van en met elkaar en stimuleren dit middels actieve, coöperatieve werkvormen die bijdragen aan interactie, discussie en feedback.

"We zijn allemaal leerlingen en leraren."

2. Passende vakinhoud en vakdidactiek

We vinden het belangrijk dat in de opleidingen en trainingen een relatie ontstaat tussen theorie en praktijk. We houden rekening met de dagelijkse lespraktijk, problemen of uitdagingen van deelnemers. De theoretische vakinhoud en vakdidactiek krijgen een concrete vertaalslag. Er is aandacht voor hóe leerlingen en professionals leren. De opleidingsdocenten zijn regelmatig in het werkveld te vinden en kennen de praktijk

"De onderwerpen zijn actueel en er is een koppeling tussen praktijk en theorie."

3. Samenhang met schoolbeleid en landelijk beleid

We zoeken continu de verbinding met het schoolbeleid, het landelijk beleid en de actualiteit. Zo heeft het leren effect op de eigen professionele ontwikkeling én op de ontwikkeling van andere actoren binnen de organisatie. Interventies die je uitvoert binnen de opleiding of training, sluiten aan op het schoolbeleid, op innovaties en op jouw behoeften en interesses.

“We creëren een optimale deelnemerservaring met een brede impact.”

4. Kritische en onderzoekende houding

Wij geloven dat professioneel handelen vereist dat je goed weet waarom je iets doet, wat je met het onderwijs op je eigen school nastreeft en hoe die aanpak effect heeft op het leren van leerlingen. Het is een manier van doordacht denken, doen en laten; een manier die de wisselwerking laat zien tussen theorie en praktijk. Wij stimuleren professionals om, samen met anderen, nieuwe ontwikkelingen kritisch tegen het licht te houden en steeds grondig te reflecteren op de vraag of dit wel het juiste is.

“Praktijkonderzoek doen is een onderdeel van de opleidingen.”

5. Duurzaam leren

Duurzame gedragsverandering vraagt tijd, ruimte, ondersteuning, oefening, commitment, gesprekken en het delen van ervaringen met anderen. Wij richten een krachtige leeromgeving in voor de deelnemers, waarin al deze zaken aan de orde komen en actieve deelname van de deelnemer over een zekere periode van belang is. Op deze wijze kan de deelnemer het geleerde bewust integreren in de praktijk en de gewenste verandering realiseren.

“De krachtige leeromgeving bestaat uit face-to-facebijeenkomsten en online leren via e-learning-modules. We hebben een mix van zelf leerstof doornemen en samen interacteren, oefenen, verdiepen en toepassen.”

Na de opleiding ben je welkom om actief deel te nemen aan een lerend netwerk. In dit netwerk wissel je ervaringen uit over hoe je het geleerde kunt toepassen in de praktijk. Je ontmoet andere deelnemers uit verschillende jaren, die de ontwikkeling zullen herkennen en kunnen ondersteunen.

6. Evidence-informed

We bieden beroepstrots, inspiratie en nieuwe kennis. De interventies tijdens de opleiding of training, werkvormen en ingebrachte voorbeelden zijn gebaseerd op recente, goed onderzochte praktijken.

“Wij stimuleren de deelnemers om resultaten van onderwijsonderzoek kritisch te bekijken en deze niet ondoordacht over te nemen in de eigen praktijk.”

Dat wat in de ene context werkt, hoeft niet te werken in een andere context.

7. Bewustwording

Wij geloven dat zelfreflectie een basishouding vormt van een professional en bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Jezelf bewust worden van je kwaliteiten, valkuilen en leerresultaten is een essentieel onderdeel van een duurzame verandering. Hierdoor krijg je zicht op jouw rol in de organisatie.

“We hanteren verschillende reflectiemodellen en stellen prikkelende vragen, die je aan het denken zetten en die je eigenaarschap vergroten.”

Onderwijs maak je samen

Zoals je in onze visie kunt lezen, gaan wij graag samen met jou aan de slag om het leren op meerdere lagen in de praktijk een impuls te geven, maar vooral om de impact op het leren van leerlingen te vergroten. Dit doen we door kennis samen verder te ontwikkelen!

Laat je inspireren door ons aanbod, schrijf je in en bedenk hoe duurzaam leren er voor jou uitziet. We horen het graag!

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl