Skip to main content

Basisschool De Doolgaard kijkt weer met vertrouwen naar de toekomst

Uit OMJS Magazine #2
Tekst: Annelies van der Woude

Ondanks het harde werken en alle goede bedoelingen ontbrak het de afgelopen jaren op basisschool De Doolgaard in Horst aan een professionele kwaliteitscultuur en een doorgaande ontwikkelingslijn. “We werkten keihard, maar deden het kennelijk niet goed. Dat maakte onzeker, we raakten het geloof in onszelf een beetje kwijt”, vertelt groepsleerkracht Nieneke van Deijnen. Na een goede analyse met heldere plannen en extra inzet via OMJS Interim begint het tij te keren en komt het team weer in zijn kracht.

Aan tafel zitten directrice Hubertine Dirkx, Lianne Hoeijmakers (kwaliteitsteamlid onderbouw), Hanny Stevens (interimkwaliteitsteamlid bovenbouw) en leerkracht Nieneke van Deijnen. Op een woensdagochtend in mei bespreken zij in vogelvlucht de situatie op hun school, De Doolgaard. In korte tijd blijkt veel in positieve zin te zijn veranderd. Er waait een frisse wind, in gang gezet door de directeur en het kwaliteitsteam van De Doolgaard en ondersteund door interimmer Hanny Stevens. “Hanny is iemand die snel de diepte ingaat, snel verbanden ziet en daarop acties inzet”, vertelt Lianne, “ze houdt mensen een spiegel voor. Ze zet mensen aan het denken en brengt ze in beweging.”

En dat was nodig, beaamt Hubertine. In haar beleving zat het team niet vast, maar was er door een aantal ontwikkelingen en veranderingen wel een patstelling ontstaan. Nog steeds vindt ze het moeilijk precies de vinger te leggen op het ontstaan hiervan. Bij haar aantreden – zes jaar geleden – trof zij een daltonschool in ontwikkeling. In alle groepen werd methodisch en ontwikkelingsgericht gewerkt, een aanpak waarvoor De Doolgaard een lovende visitatie van de vereniging van daltonscholen ontving. In de midden- en bovenbouw werd langzaam de overgang naar het thematisch werken gemaakt.

Het team zat niet vast, maar er was door een aantal ontwikkelingen en veranderingen wel een patstelling ontstaan.

De laatste jaren ging het met de leeropbrengsten en de uitkomsten van de M-toetsen echter minder goed. Ook de eindopbrengsten van groep 8 bleven achter bij de verwachtingen. Hubertine: “We hadden wel in de gaten dat er hiaten zaten in de doorgaande leerlijn en dat we aan de slag moesten met effectieve directe instructie, maar ondanks onze inspanningen om de instructie te verbeteren, bleven de resultaten tegenvallen.”

Die bleven ook niet onopgemerkt door de inspectie, dus de druk op het kwaliteitsteam en de leerkrachten nam toe. Daarbij kwam dat in het najaar een van de leden van het kwaliteitsteam een baan aanvaardde als directeur binnen een andere stichting. “Op ons bordje lagen heel wat taken”, vertelt Lianne, die na de zomer is aangetreden als nieuw kwaliteitsteamlid voor de onderbouw. Ze vervolgt: “Om zo vlug mogelijk aan de slag te kunnen gaan en de ingezette ontwikkelingen verder vorm te kunnen geven, zijn we op zoek gegaan naar een nieuw kwaliteitsteamlid. Mede doordat we intern niemand hadden die deze functie wilde vervullen, gingen we extern op zoek. We kwamen er al snel achter dat wij op korte termijn geen ervaren kwaliteitsteamlid zouden kunnen vinden.”

Er was behoefte aan ervaring en draagkracht.

In overleg met het schoolbestuur van de Dynamiek Scholengroep werd besloten om te kiezen voor een interimmer, want er was behoefte aan ervaring en daadkracht. Toen die beslissing eenmaal was genomen, ging het snel. “Eind januari waren we hierover in overleg binnen het team van OMJS Interim en een week later ben ik begonnen”, vertelt Hanny. “De opdracht is complex, maar past bij mijn achtergrond als schooldirecteur, coach en trainer. Ik doe dit werk met zoveel voldoening, de club komt in beweging en de opbrengsten gaan omhoog. Voor alle duidelijkheid: ik doe het niet alleen, we doen het samen. Het is goed te zien dat individuele teamleden beetje bij beetje losraken van de mijn-dijn-cultuur en dat er meer helderheid komt ten aanzien van de status van overlegmomenten. Zijn deze meningvormend of besluitvormend?” Haar kwaliteitsteamcollega Lianne vat samen: “Hanny is de juiste persoon op het juiste moment. Haar aanpak slaat aan, ze helpt ons processen te stroomlijnen. Het vertrouwen is terug.”

Aan het woord waren

Hanny Stevens
Interim-onderwijsadviseur en kwaliteitsteamlid Bs de Doolgaard

Nieneke van Deijnen
Leraar groep 7/8 Bs de Doolgaard

Lianne Hoeijmakers
Kwaliteitsteamlid onderbouw Bs de Doolgaard

Hubertine Dirkx
Directeur Bs de Doolgaard

OMJS interim

Op zoek naar een interim-leider of -opdracht? Neem contact op met Hans van Leeuwen.

Opleiding Interim-schoolleider PO

Overweeg jij om de stap naar interim-directeur te zetten of heb jij onlangs deze stap gemaakt? Bekijk dan eens de post-hbo-opleiding tot Interim-schoolleider PO.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl