Skip to main content

De Boekie-happer

Een handige maar ook vooral leuke manier om het over boeken te hebben is d.m.v. de Boekie-happer. Je kunt de Boekie-happer downloaden en zelf in elkaar zetten door te knippen en te vouwen. Op de Boekie-happer staan leuke en prikkelende vragen die op ieder boek van toepassing zijn. Dus, downloaden, knippen, vouwen en aan de slag!

Aan de slag met leesmotivatie

Boekie de boekenknabbelaar + handpop

20 ideeën ter stimulering van boekpromotie en leesmotivatie bij peuters en kleuters

De ideeën van Boekie junior, oftewel de 20 opdrachtkaarten, geven jonge kinderen die op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in groep 1-2 (of 3) zitten, de kans om boeken op verschillende manieren te bekijken, hun fantasie erop los te laten, het verhaal te doorleven, hun eigen kijk op het boek te presenteren en hierover in gesprek te gaan met anderen.

Boekie de boekenverslinder

45 activiteiten ter stimulering van boekpromotie en leesmotivatie

De ideeën van Boekie, oftewel de opdrachtkaarten zijn er op gericht de leerlingen van groep 3-8 op een motiverende manier uit te dagen hun kennis en vaardigheden van de verschillende domeinen functioneel in te zetten bij het creëren van hun product en/of presentatie. De opdrachten zijn uitdagend, divers en lokken creativiteit uit.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl