Skip to main content

Gespreid Leiderschap

Uit OMJS Magazine #9
Tekst: Brigitte Bloem

In theorie zijn de voorwaarden voor gespreid leiderschap wel duidelijk. Als de school een aantrekkelijke leerwerkplek is, waarin talenten worden gezien en doorontwikkeld en waarin de kwaliteit via leerteams of professionele leergemeenschappen wordt verbeterd, is de weg vrij om leiderschap binnen het team op te pakken. De praktijk is echter weerbarstig. In veel scholen lijken nog behoorlijk wat obstakels te zijn om gespreid leiderschap daadwerkelijk te laten ontstaan. In haar nieuwe boek Gespreid Leiderschap. Waar leiders kunnen volgen en volgers kunnen leiden buigt Brigit van Rossum zich over de vraag wat er aan de hand kan zijn en hoe teams hobbels kunnen slechten, op weg naar gespreid leiderschap.

De vraagstukken waar scholen voor staan worden steeds complexer. Het is daarom belangrijk dat alle expertise in een schoolteam optimaal wordt benut en versterkt. “Met elkaar vorm je het team. Met elkaar streef je naar een samenwerkingsverband waarin je de taken en verantwoordelijkheden zodanig verdeelt dat iedereen prettig kan werken en alle teamleden volledig tot hun recht kunnen komen”, legt Brigit uit.

“Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs zijn er nog altijd veel onderwijsprofessionals die het idee hebben dat hun mening er minder toe doet binnen het team. Terwijl juist de inzichten van alle teamleden bij elkaar opgeteld voor het beste onderwijs kunnen zorgen.” De wil om verantwoordelijkheden te delen is er zeker, constateert ze, maar toch komt het proces van gespreid leiderschap onvoldoende op gang. “Het kan zijn dat hiërarchische structuren nog een te grote rol spelen. Ook zijn sommige onderwijsprofessionals bang om de leiding te nemen als ze deze taak niet aangewezen hebben gekregen.”

"Er zijn nog altijd veel onderwijsprofessionals die het idee hebben dat hun mening er minder toe doet binnen het team."

Gespreid leiderschap draagt enorm bij aan een prettige en veilige werksfeer, is de ervaring van Brigit. Een sfeer waarin iedereen uitgedaagd wordt en de taken en verantwoordelijkheden naar expertise slim verdeeld zijn. “In deze tijd van nijpende lerarentekorten is het des te belangrijker dat je met een stabiel team kunt werken. Brigit is ervan overtuigd dat leraren die tot hun recht komen in hun werk en in de samenwerking met hun collega’s, minder snel zullen overstappen naar een andere school of – erger nog – het onderwijs verlaten. Bovendien zorgt een fijne sfeer ook voor een betere leersfeer voor de leerlingen.

Zwijgen hoor je niet

In haar nieuwe boek ‘Gespreid leiderschap. Waar leiders kunnen volgen en volgers kunnen leiden’ verklaart Brigit wat er nu werkelijk speelt als gespreid leiderschap moeilijk van de grond komt. “Als de ruimte gegeven wordt, waarom wordt deze dan niet, of nog te weinig genomen?” vraagt ze zich af. “Hoe zorg je ervoor dat leraren en andere medewerkers zelf leiding nemen? Een cultuur kun je niet bouwen op een cultuur van zwijgen, want zwijgen hoor je niet. Ga bij jezelf te rade: waarom neem ik niet het initiatief, trek ik mijn mond niet open? Waarom pak ik dat persoonlijk leiderschap nog onvoldoende?”

Het heeft alles te maken met zaken als groepsdynamiek en het omgaan met persoonlijke belemmeringen. “In een veilige omgeving kunnen alle teamleden er gerust op zijn dat ze, op die onderdelen waarop ze expertise hebben, leiding kunnen nemen zonder dat het ze kwaad doet.” Brigit schreef het boek voor iedereen die in of voor een organisatie werkt met de bedoeling een proces van gespreid leiderschap te cultiveren. “Dat is dus niet alleen de formeel aangewezen leider van een organisatie, maar iedereen die leiderschap neemt en ontwikkelt. Daarom is het niet per se een boek voor schoolleiders, maar juist ook voor leraren”, aldus Brigit.

"Een cultuur kun je niet bouwen op een cultuur van zwijgen, want zwijgen hoor je niet."

Handreiking en plan van aanpak

Het boek is opgezet als een zelfstudie-werkboek. In het eerste deel worden twaalf veelvoorkomende hickups gedeeld en uitgelegd aan de hand van mogelijk onderliggende oorzaken. Het tweede deel beschrijft de meer onzichtbare voorwaarden die nodig zijn om gespreid leiderschap cultureel in te bedden in je organisatie. Vervolgens worden in het derde deel handreikingen geboden om onbewuste blokkades weg te halen. Het vierde deel ten slotte biedt de ruimte om de inzichten om te zetten naar een plan van aanpak. De inzichten uit het boek kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet, zowel voor de organisatie als voor zelfonderzoek.

Brigit: “De handreikingen in het boek helpen om de focus meer op jezelf en je eigen doen en laten te richten en niet af te wachten tot de omstandigheden of je collega’s veranderen.” Be the change you wish to see, is dan ook haar boodschap. “Wacht niet af, maar neem zelf het initiatief en reflecteer. Kijk hoe je dingen bij jezelf kunt veranderen om zo de organisatie te veranderen. Door persoonlijke reflectie word je een steeds betere versie van jezelf en daar wordt het onderwijs alleen maar beter van.”

Twaalf veelvoorkomende hickups

 1. Geen gezamenlijk (leer)doel hebben.
 2. Men is vergroeid met de alledaagse praktijk.
 3. Reflectiearmte.
 4. Diversiteit onbenut laten.
 5. Te sterk vanuit de eigen taak denken.
 6. Je te veel richten op actie en gebeurtenissen.
 7. Het ontbreken van een aanspreekcultuur.
 8. Leiderschapsovertuigingen zitten in de weg.
 9. Ego’s hebben de leiding.
 10. Er is autonomieverwarring.
 11. De schuldige zoeken buiten zichzelf.
 12. Er is geen volgerschap.

Ook verkrijgbaar als poster bij Uitgeverij OMJS.

Aan het woord waren

Brigit van RossumOpleidingsdocent bij Onderwijs Maak Je Samen

Gespreid leiderschap

Waar leiders kunnen volgen en volgers kunnen leiden

“Een boek voor jezelf, de ander, maar vooral voor elkaar.”

Inmiddels weten we prima wat er in een organisatie nodig is om het proces van gespreid leiderschap mogelijk te maken. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke leerwerkplek, talenten worden gezien en doorontwikkeld en de kwaliteit wordt verbeterd via leerteams of PLG’s. Daarbij wordt er ruimte gemaakt voor anderen om leiderschap te nemen.

Auteur(s): Brigit van Rossum
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-48-7
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2023
Druk: 1e druk
Pagina’s: 136
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl