Skip to main content

Karin Straus (voorzitter AVS) las ‘Gespreid leiderschap’. Zij schreef een recensie:

 

“Het gedrag van mensen in organisaties houdt mij al jaren bezig. Het is een zeer interessant, maar ook een ingewikkeld onderwerp. Het kent vele invalshoeken en vele wetenschappers hebben zich er al over gebogen. Het bijbehorende thema organisatieontwikkeling en het belang van leiderschap daarin, is een thema dat in het onderwijs nog maar een relatief korte geschiedenis kent. De laatste jaren staat het onderwerp nadrukkelijker in de aandacht. Terecht ook. Waar voorheen leraren autonome professionals waren, wordt er van leraren nu samenwerken en samen leren gevraagd om een, zoals Brigit van Rossum stelt: “veelzijdige manier van onderwijs aan te bieden die leerlingen inleiden in en voorbereiden op een veelkleurige en sterk gelaagde maatschappij waarin zij hun levensmissie ten volle kunnen leven.”

In dit nieuwe boek van Brigit van Rossum, dat een opvolger is van haar boek met Anje Ros “Kwaliteit door gespreid leiderschap”, geeft zij overzicht, inzicht en uitzicht. Het boek brengt inzichten van o.a. Senge, Covey en Hart op een handzame manier bij elkaar. Daarnaast geeft het leiders inzicht in hun voortdurende worsteling om enerzijds te willen geloven dat zij met hun teams werken aan het telkens weer beter maken van de kwaliteit van het onderwijs en anderzijds de teleurstelling die keer op keer op de loer ligt als blijkt dat het toch niet lukt. Zij beschrijft de ‘hick-ups’ waar je als leider tegen aan loopt als je jouw ideaal van gespreid leiderschap probeert voor elkaar te krijgen en hoe je deze kunt overwinnen. Hoe kun je je mensgedrevenheid combineren met je doelgerichtheid? Hoe kun je een ‘cultuur van moed‘ bewerkstelligen? Hoe zorgt je voor een werkplek met ‘eudemonisch geluk’ waar medewerkers zich ontwikkelen en daardoor aantrekkelijk zijn om in te werken?

Totstandbrenging van een organisatiecultuur vanuit gespreid leiderschap is geen eenvoudige opgave. Het is een proces van jaren met vele ups en downs. Organisatieontwikkeling is sowieso iets dat nooit klaar is. Het is hard werken, niet in de laatste plaats ook voor de schoolleider. Deze verdient daarbij dan ook alle steun. Dit boek van Brigit van Rossum levert deze steun. En ook vanuit AVS willen wij schoolleiders hierin steunen door een podium te bieden om met en van elkaars ervaringen met gespreid leiderschap, en de ‘hick-ups’ waar je tegen aan kan lopen, te leren.”

Aan het woord

Karin StrausVoorzitter AVS
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl