Skip to main content

Doorkijkje bij de opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator

"Inhoudelijk sterke opleiding waarbij je als intern begeleider aan je competenties kunt werken en jezelf verder kunt ontwikkelen."

September 2019; we zijn vol enthousiasme gestart met het tweede jaar van de post-hbo-opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator. Studenten hadden zin om weer aan de slag te gaan en om veel met en van elkaar te leren. We zijn trots dat we daarnaast drie nieuwe groepen mochten opstarten. Een nieuwe groep eerstejaarsstudenten in onze eigen academie en twee incompany groepen bij het Samenwerkingsverband Stromenland in Druten en het bestuur SAAM* in Oss. Ervaren en startende intern begeleiders, maar ook leraren met de ambitie intern begeleider te worden, nemen deel aan de opleiding. Drie gevarieerde groepen waar we twee mooie opleidingsjaren mee gaan doorlopen.

Het eerste jaar is gestart met module 1: Attitude en beroepsbeeld, waarbij we voornamelijk aandacht besteden aan de visie op de interne begeleiding binnen de school. Hierbij staan we vooral stil bij de eigen visie van de studenten en de rol die zij zichzelf zien vervullen als intern begeleider van de toekomst. Maar ze brengen ook de visie van hun collega’s en leidinggevende in beeld. Elke intern begeleider is namelijk anders én elke school is dat ook. Het vergt continu zoeken, reflecteren en bijsturen in gesprek met elkaar. Dat is dan ook het mooie aan dit vak: wie ben je, wat doe je en waarom doe je dat? Dé start van het persoonlijk leren en de verbinding met hun eigen praktijk. Dat staat de hele opleiding centraal.

Praktijkonderzoek

In de opleiding gebruiken we ook praktijkonderzoek als middel om beter te worden in hun rol als toekomstbewuste intern begeleider. We zien onderzoek als een geïntegreerde activiteit: tijdens de uitvoering van het praktijkonderzoek ontwikkelen studenten zich in verschillende competenties. Zo leren ze bijvoorbeeld leraren te begeleiden bij het afstemmen van hun pedagogisch en didactisch handelen op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen in de groep (de andragogische competentie).

Ze gaan op zoek naar antwoorden op een vraag, oplossingen voor een probleem of mogelijkheden voor een uitdaging in hun specifieke context, zodat ze deze situatie beter begrijpen en kunnen versterken. Dit doen ze samen met een leraar of groep leraren, waarbij een verandering in leraargedrag tot stand wordt gebracht, dat invloed heeft op de ontwikkeling en/of het leren van de leerling(en). Hierdoor ontstaat eigenaarschap bij de leraar en het team.

Een mix van theorie en praktijk

Tijdens de opleidingsdagen zorgen we voor een afwisseling in theorie en praktijk. Studenten lezen vooraf literatuur, zodat we in de bijeenkomsten hierbij stil kunnen staan en er een verdieping in aan kunnen brengen. Daarnaast bieden we diverse werkvormen aan, om met elkaar in gesprek te gaan en continu de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk.

Studenten geven terug hoe prettig ze het vinden dat theorie en praktijk continu met elkaar in verbinding staan en dat ze na iedere opleidingsdag weer met een rugzak vol ideeën en gedachten teruggaan naar de eigen school. De opleiding bestaat uit 8/9 dagen per opleidingsjaar waardoor de studenten vooral ook worden uitgenodigd, buiten de bijeenkomsten om, met elkaar in contact te zijn en kennis met elkaar te delen.

Mooi om af te sluiten met een quote van een van onze nieuwe studenten die na de laatste bijeenkomst van module 1 het volgende wilde delen:

‘Ik vind mijn werk leuker dan ooit en dat komt toch door deze opleiding.’ – student post-hbo-opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator 2019-2021

Aan het woord

Sandra BroersVoormalig adviseur en opleidingsdocent bij Onderwijs Maak Je Samen

Ook intern begeleider worden?

Ook interesse in het volgen van de opleiding Intern Begeleider als kwaliteitscoördinator? Neem dan direct contact op met onze docent Kim Gerats of meld je direct aan!

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl