Skip to main content

Het ontstaan van KarakterKracht

Een nieuw product voor de ontwikkeling van het zelfbeeld

Uit OMJS Magazine #10

Op 1 februari 2023 ontvingen we bij Uitgeverij OMJS een mail van onderzoekswerkplaats POINT040 (POINT staat voor: Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) met daarin een interessant idee voor een nieuw product waarmee we leerlingen op een doordachte en praktische manier kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van hun zelfbeeld. Een product met speciale aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen.

In het afgelopen jaar hadden we al succesvol samengewerkt met twee ontwikkelaars van deze onderzoekswerkplaats, Fannie en Suzan, aan de ontwikkeling van 40 vragen voor verrijking PO. Daardoor lag er een mooie basis voor een nieuwe samenwerking. Na een oriënterend gesprek waren we het al snel met elkaar eens: dit product moest er komen!

Vanuit het adviseursteam van OMJS sloot collega Janneke de Wolf – vanuit haar expertise op het gebied van hoogbegaafdheid – aan bij het ontwikkelproces. Leraren, pabodocenten en onderzoekers kwamen bij elkaar om samen een product te creëren dat daadwerkelijk van waarde zou zijn voor de praktijk. Deze synergie is waar Onderwijs Maak Je Samen voor staat en dat geldt zeker ook voor Uitgeverij OMJS.

Na diverse brainstormsessies en werkbijeenkomsten werd de volledige content van het product net vóór de zomervakantie aangeleverd. Na een volledige check door onze corrector startte het creatieve proces van de vormgeving van het product. Content is namelijk belangrijk, maar de manier waarop een product uiteindelijk gepresenteerd wordt, bepaalt of het ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Onze vormgever, Mark Verlijsdonk, bedacht kleur, vorm, lettertypen en de uitstraling van de doos (de koffer) en legde de resultaten telkens voor aan de ontwikkelaars. In diverse feedbackrondes en met diverse proefversies is uiteindelijk de eindversie ontstaan.

In het hele proces is vanuit één gezamenlijke drive gewerkt: het geloof in KarakterKracht als product en de waarde van het in praktijk brengen van deze kennis en werkvormen. Precies op tijd leverde de drukker de producten, zodat we op 19 september op feestelijke wijze de eerste KarakterKracht-koffers konden overhandigen aan de achttien ontwikkelaars van POINT040.

Wat is KarakterKracht?

De koffer van KarakterKracht heeft als doel om (hoogbegaafde) leerlingen te ondersteunen bij het beter begrijpen van zichzelf en het beter begrepen worden door anderen.

Het product bestaat uit drie componenten: Kennen, Herkennen en Erkennen. Bij ‘Kennen’ krijgen spelers en begeleiders de benodigde achtergrondkennis die nodig is om de inzet van het product beter te begrijpen. Vervolgens komt het tweede deel, ‘Herkennen’, dat bestaat uit 72 kaarten met verschillende karaktereigenschappen en stellingen, allemaal benaderd vanuit de positieve psychologie. Tot slot is er het ‘Erkennen’-gedeelte, waarbij leerlingen daadwerkelijk aan de slag gaan met deze karaktereigenschappen.

POINT040 heeft een kennisclip gemaakt over (het ontwerpproces van) KarakterKracht.

Een kijkje nemen? Bekijk en download het paspoort van KarakterKracht.

KarakterKracht

Met aandacht voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

KarakterKracht heeft als doel om (hoogbegaafde) leerlingen te ondersteunen bij het beter begrijpen van zichzelf en het beter begrepen worden door anderen.

KarakterKracht kan leerlingen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfbeeld. Een positieve ontwikkeling van het zelfbeeld is een voorwaarde voor een evenwichtige (brede) ontwikkeling.

Uitgever: Uitgeverij OMJS
Auteurs: Ontwikkelaars Werkplaats POINT040
Taal: Nederlands
EAN: 6090913765718
Uitvoering: Speldoos + gelamineerde kaarten, kleur
Jaar van uitgave: 2023
Druk: 1e druk
Aantal kaarten: 133
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl