Skip to main content

John Hattie heeft jarenlang onderzoek gedaan en verschillende meta-analyses uitgevoerd binnen het onderwijs. Hij laat zien welke aanpakken en strategieën leiden tot positieve leereffecten bij leerlingen. Eén daarvan is studievaardigheden. Uit het onderzoek van Hattie blijkt dat studievaardigheden een effectgrootte heeft van 0.63 en dus een groot effect heeft op leerresultaten van kinderen (een effectgrootte van 0.40 is een gemiddelde effect. Dit is het minimum dat we zouden moeten verwachten).

Studievaardigheden zijn leerstrategieën, die toegepast kunnen worden bij het leren. Voorbeelden van studievaardigheden zijn samenvatten, kritisch verwerken, ordenen, mindmappen maar ook het plannen, organiseren en structureren van taken.

DenkBeelden zijn visuele representaties waarmee je deze denkprocessen bij kinderen goed op gang kunt brengen en het leren van kinderen kunt structureren. Het is een didactiek die je direct in de praktijk kunt toepassen. In totaal kun je werken met 10 visuele modellen, DenkBeelden, die elk een ander denkproces stimuleren. Alle visuele modellen dragen bij aan het structuren van informatie voor kinderen, in een overzichtelijk beeld.

DenkBeelden uitproberen?

Download het lesidee over het thema Kerst (voor groep 6/7/8) waarbij het DenkBeeld de ‘Trein‘ wordt ingezet om kinderen informatie van een bepaald proces te laten ordenen/samenvatten op volgorde.

Denkbeelden

Praktijkboek voor visuele leerstrategieën

DenkBeelden is een zeer praktijkgerichte aanpak die jou -als leraar- uitstekend toerust om leerlingen voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. De basis van DenkBeelden bestaat uit de tien visuele leermodellen. Deze modellen ontwikkelen bij leerlingen een achttal effectieve denkstrategieën. Het werken met DenkBeelden helpt jou als leraar om bij de leerlingen hun denkproces op gang te brengen, de denkstappen worden letterlijk zichtbaar.

DenkBeelden is cross-curriculair, sluit aan bij elke methode en elk onderwijsconcept.

Auteur(s): Michel van de Ven
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-16-6
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2015
Druk: 1e druk
Aantal pagina’s: 140
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl