Skip to main content

Het is van wezenlijk belang dat scholen een hoge ouderverbondenheid creëren. Het leidt namelijk tot een positief effect op het functioneren van leerlingen. De schoolprestaties  verbeteren en de werkhouding van kinderen wordt positief beïnvloed (Marzano, 2013; Cijvat & Voskens, 2008).

Met behulp van onderstaande interventies kun je heel gemakkelijk de ouderverbondenheid stimuleren:

 • Ontvang ouders iedere ochtend bij de deur. Zowel leerkrachten als directie kunnen elkaar hierin afwisselen.
 • Vraag eens aan ouders door welke aspecten ze zich welkom voelen (of niet). Neem deze analyse mee in je plan van aanpak.
 • Het organiseren van voldoende èn relevante ouderactiviteiten draagt eraan bij dat ouders zich gehoord voelen.
 • Door middel van een scholing kun je ervoor zorgen dat leerkrachtvaardigheden versterkt worden om zodoende een relatie met ouders op te bouwen en aan te sluiten op hun behoeften.
 • Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone. Maak hier gebruik van! Ouders waarderen het als ze nieuwtjes van de school kunnen lezen via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
 • Creëer partnerschapsteams met enkele ouders.
 • Stimuleer alle ouders om thuis ontwikkelingsondersteunende activiteiten te doen. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid thuis de meeste leerwinst oplevert.
 • Organiseer eens een omgekeerd 10- minutengesprek waarbij de ouders aan het woord zijn en vertellen over hun kind.
 • Creëer een sfeer op school waar het normaal is om met elkaar in gesprek te zijn over opvoeden.
 • Inventariseer welke ouders over hun beroep willen vertellen op school.
 • Informeer ouders over VVE: wat betekent het? Wat kun je verwachten van school en omgekeerd?
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl