Skip to main content

Van overlegcultuur naar leercultuur

Op welke momenten komen leraren samen, op welke moment werken leraren samen en op welke momenten leren leraren samen? Wanneer is er tijd en aandacht voor elkaar om samen aan essentiële hulp-, leer- en ontwikkelvragen uit de directe praktijk te werken?

Ongeacht de jaren ervaring die iemand heeft, ben je namelijk nooit klaar met leren en blijf je altijd vragen hebben over je vak. Vragen die te maken hebben met je manier van lesgeven, je contact met collega’s, ouders, leerlingen of vragen die gaan over de invoering van een nieuwe aanpak of methode.

Professioneel verlanglijstje van…

Ik wil:

  • Ruimte om te leren
  • Gevoed worden met inspiratie
  • Dingen leren die ik morgen kan gebruiken

Aan de slag: ‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk!’

Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een organisatie?

Het wij-gevoel en de wij-cultuur binnen een school dragen bij aan het kwaliteitsbewustzijn, waardoor het de opbrengsten en het werkplezier vergroot. We dragen naast een individuele verantwoordelijkheid, ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van onze professionele ruimte. Deze dient ondersteund en gestimuleerd te worden door goed leiderschap, een van de belangrijkste pijlers van de professionalisering van leraren.

In het boek Van eiland naar WIJland wordt beschreven hoe je collegiaal leren kunt organiseren. Op welke wijze de ontwikkeling van leraren gestimuleerd kan worden en hoe er een professionele lerende cultuur kan ontstaan binnen de organisatie. De nadruk ligt op de persoonlijke ontwikkeling en de organisatieontwikkeling en is gebaseerd op het principe van leren van je soort- en lotgenoten. Door middel van een eenvoudig praktijkmodel kunnen leraren systematisch en gestructureerd de juiste vorm voor collegiaal leren inzetten. Daarmee professionaliseren zij zichzelf en versterkt men samen de kwaliteit van de organisatie.

Praktische aanpak

Uit eerdere ervaringen in pilots is gebleken dat leraren het collegiaal leren als leerzaam, zinvol en plezierig ervaren. Zowel het geven van feedback als het ontvangen ervan vonden zij bijzonder waardevol. Tevens blijkt uit de pilots dat eenmalige uitvoering van een vorm van collegiaal leren nog geen garantie is voor structurele inbedding in het schoolbeleid.

Met het boek ‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’ heb je een praktische uitwerking en aanpak in handen die het mogelijk maakt om het leren van en met elkaar structureel vorm te geven binnen de school. Vergader- en studiemomenten krijgen op deze manier meer inhoud en dragen bij aan de professionalisering van het onderwijsteam.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl