Skip to main content

Netwerksamenwerking IKC

in een notendop

Het vijfde boek in de Notendopreeks is gearriveerd: Netwerksamenwerking IKC in een notendop. Auteur Ton Bruining beschrijft het belang van netwerksamenwerking op het gebied van kinderopvang en onderwijs.

Een denk- en werkkader dat betekenis en richting geeft aan interdisciplinaire samenwerking en netwerkontwikkeling in kinderopvang en onderwijs.

‘Netwerksamenwerking IKC in een notendop’ begint met het belang om vanaf de start scherp te stellen waarom je met de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) wilt beginnen.

Er wordt uiteengezet hoe je de vorming van een IKC kunt aanpakken. De betekenis voor de pedagogische en educatieve praktijk wordt belicht. Verschillende manieren van interdisciplinaire samenwerking worden besproken en de organisatorische condities voor IKC-vorming worden op een rij gezet. Ten slotte worden tien actiestappen gegeven voor het realiseren van een IKC zoals het bedoeld is.

Op basis van ervaringen, praktijkonderzoek en veranderkundige aanpakken die hun waarde hebben bewezen, wordt een rijke verzameling ondersteunende tools aangeboden.

Auteur Ton Bruining

Ton werkt sinds 1982 aan de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden. Sinds 1998 is hij adviseur in het onderwijs en is hij gericht op de externe samenwerking van bijvoorbeeld primair onderwijs en kinderopvang, bijvoorbeeld in integrale kindcentra, tussen primair en voortgezet onderwijs in 10-14 initiatieven, tussen onderwijs en lerarenopleidingen en tussen onderwijs en de samenleving.

Bruining promoveerde op een onderzoek naar leren op de werkplek in innovatieve projecten bij de politie. Hij vervulde twee keer de rol van lector: vraaggericht leren (2004-2008 voor Avans Hogeschool) en academische opleidingsschool (2009-2011 voor de Hogeschool Utrecht).

Download de inhoudsopgave

De Notendopreeks

Dit is de vijfde uitgave die verschijnt in de Notendopreeks.

De publicaties van de Notendopreeks geven een overzichtelijk kader en hanteerbare werkwijzen om een actueel onderwijsthema en de innovatie die daaruit voortkomt, binnen de eigen school inhoud en vorm te geven. Iedere uitgave is daarmee een praktisch ontwerp naar een kansrijk implementatieproces voor iedere school.

De eerste publicatie gaat over gepersonaliseerd leren (2017). De tweede over leergesprekken (2017), de derde over zelfregulatie (2020) en de vierde over onderzoekend vermogen (2021).

Bekijk de Notendopreeks

Product & bestelinformatie:

Auteur(s): Ton Bruining
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-39-5
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2021
Druk: 1e druk
Aantal pagina’s: 88
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl