Skip to main content

Persoonlijke ontwikkeling

Bij Onderwijs Maak Je Samen staat jouw ontwikkeling centraal. In de OMJS academie vind je tal van activiteiten, gericht op de professionele ontwikkeling van een individu.

Of je nu op zoek bent naar nieuwe kennis en inhoud, een nieuwe rol binnen de school of de volgende stap in je loopbaan. Wij bieden je een diversiteit aan programma’s die aansluiten bij jouw behoeften en ambities. Ten eerste, laat jezelf inspireren door ons aanbod. Ten tweede, leer nieuwe vaardigheden en het belangrijkste, ontdek hoe je jouw persoonlijke en professionele groei kunt stimuleren.

Hieronder vind je activiteiten op het gebied van Leiderschap:

Leiderschap

Herregistreren als schoolleider? Volg dan een van onze SRPO gecertificeerde opleidingen of leergangen!

Leergang Onderwijskwaliteit maak je samen (dekt 35 punten)

Onderwijskwaliteit maak je samen! Toch is het vaak iets waar je als schoolleider in je eentje de verantwoordelijkheid voor krijgt. In deze leergang laat je je inspireren door de nieuwste invalshoeken rond SAMEN werken aan onderwijskwaliteit en een kwaliteitscultuur ontwikkelen. Je krijgt tools om het werken aan en het verantwoorden van onderwijskwaliteit op een eigentijdse manier in te richten en om hiermee aan de slag te gaan in jouw praktijk.

Leergang Persoonlijk Leiderschap (dekt 65 punten)

In de leergang ‘Persoonlijk Leiderschap, hoe authentiek kun en wil je zijn’ sta jij centraal met jouw drijfveren en jouw blokkades. Je leert tijdens deze leergang ontdekken wat je van jezelf als leider laat zien en wat je geneigd bent af te schermen voor de buitenwereld. Vanuit een diversiteit aan werkvormen/ interventies en locaties, zoals in de natuur, in stilte, maar ook in de hectiek van de eigen school leren we je ware zelf kennen en dat wat jou ervan weerhoudt je ware zelf te laten zien. Word wie je van oorsprong bedoeld bent te zijn en zet jouw unieke kwaliteiten en talenten in tijdens je werk als leider.

Leergang Leidinggeven aan Onderwijs Anders Organiseren (dekt 75 punten)

Ben je klaar om het leerstofjaarklassensysteem (deels) los te laten? Hebben jullie de wens om het onderwijs anders te ontwerpen en in te richten, zodat jullie meer vorm kunnen geven aan een leerlingvisie op onderwijs? In deze leergang ontdek en ontmoet je als schoolleider eigentijdse manieren van inrichten en neem je tools, een netwerk en inspiratie mee om daar direct mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk

Leergang Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling (dekt 100 punten)

Tijdens dit jaartraject ga je – onder begeleiding – op een heel afwisselende manier aan de slag met jouw leervragen over leidinggeven in en aan een IKC. Hoe kan samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs leiden tot meer? En hoe kan dit in jouw praktijk vorm krijgen? Je bouwt aan expertise en aan een netwerk. Je groeit in leiderschap en leert samen leren en samenwerken tussen organisaties mede vorm te geven.

Leergang Heel Holland Leert

Laat je samen met je MT-leden inspireren en equiperen om jullie school anders te organiseren. Het programma vertrekt vanuit de specifieke leervragen van elke school. In twee fasen wordt stapsgewijs toegewerkt naar een haalbaar plan van aanpak dat past bij de context van jullie school. Neem afstand van je school voor inspiratie tijdens de driedaagse en bewerkstellig daarna de gewenste verandering, gebruikmakend van de talenten van de professionals in je school.

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw

Deze studiedag richt zich op leidinggevenden die meer willen weten over het specifieke karakter van het kleuteronderwijs, zodat zij in staat zijn om de kwaliteit van de onderbouw beter te kunnen waarderen en gesprekken te voeren over wat er speelt in de praktijk. Het levert kennis, inzichten en tools op waarmee je samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling kunt komen.

Traject op maat – Valideren van informeel leren

Een schoolleider die eerder verworven competenties en de competenties die hij via het informeel leren in de afgelopen periode heeft ontwikkeld wil valideren, kan een aanvraag voor professionele beoordeling doen bij Onderwijs Maak Je Samen. Middels een intakegesprek wordt bepaald wat het traject inhoud en voor welke professionaliseringsthema’s.

Studiedag Coöperatief vergaderen

Tijdens deze studiedag leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling, meningsvorming en besluitvorming komt. Voor een optimaal effect (maar niet noodzakelijk) is het aan te raden deze studiedag met twee (of meer) collega’s van je school te volgen. Zo kan coöperatief vergaderen een breed gedragen plek in de organisatie krijgen.

Leiderschap

Ontwikkeltrajecten op schoolniveau

Op zoek naar een passend ontwikkeltraject op schoolniveau? Neem dan een kijkje bij alle trajecten voor schoolontwikkeling.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl