Skip to main content

Een goed beleidsplan is het halve werk; het geeft richting, het inspireert en maakt de eigen ambities haalbaar. Onderwijs Maak Je Samen heeft de ervaringen met schoolleiders en bestuurders verwerkt naar een drietal voorbeeld beleidsplannen voor het onderwijs.

Voorbeeldformats voor:

 • een schoolplan
 • een bestuursbeleidsplan ICT/technologie
 • een communicatieplan

Onze drie beleidsplannen zijn altijd ‘Light’ van karakter, zo kort en bondig als mogelijk, en altijd getoetst door experts. Onze overweging daarbij luidt; neem in beleidsplannen vooral hetgeen op waarop je gaat sturen, laat al het andere weg.

Bijna alle voorbeeldplannen zijn qua inhoud en onderliggende regelgeving weer geheel up-to-date (planperiode 2018-2022). Deze plannen stellen we graag en gratis beschikbaar via onze website. Benut de inhoud waar je wil, volg de leidraad als het je past en stel ons vragen als je ze hebt.

Hoe dikker het plan, hoe minder de actie!

Schoolplan ‘light’ 2013-2026

Onderwijs Maak Je Samen heeft opnieuw een uniek format ontwikkeld voor het meest compacte schoolplan van Nederland: het Schoolplan ‘Light’. Een beknopt schoolplan bestaande uit maximaal 12 A4-tjes, exclusief gerelateerde documenten, dat voldoet aan de gestelde inspectie-eisen.

Het Schoolplan ‘Light’ kent vele voordelen:

 • Een zeer compact schoolplan, waardoor focus op en inzicht ontstaat in de essentiële veranderingsthema’s, de doelen met impact en de relevante aspecten van onderwijskwaliteit;
 • Het is beknopt en daarmee gebruiksvriendelijk;
 • Alle bestaande en eigen modellen/plannen/teksten zijn moeiteloos in te passen;
 • Het schoolplan voldoet geheel aan de schoolplaneisen (2017-2018, Inspectie van het Onderwijs);
 • Je kunt het schoolplan, samen met je team of je collega-directeuren, vanuit de gedachte van een leernetwerk invullen. De kwaliteit van de dialoog en het vertalen naar alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.
Donwload werkkader Schoolplan 'light'

Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2018-2022

Het Onderwijs Maak Je Samen Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT is ontwikkeld voor ambitieuze besturen in het primair onderwijs die ICT en technologie een sterke, vooral inhoudelijk gedreven impuls willen geven. Een krachtige impuls met misschien wel de impact van een ‘doorbraak’. Het bestuursbeleidsplan is geheel geactualiseerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de privacywetgeving (2018).

Het Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT 2019-2022 kent deze voordelen:

 • De heldere structuur en opzet leiden de gebruiker naar een ontwikkelingsmodel waarin de inhoudelijke dialoog centraal staat, maar wel altijd geleid door toekomst- en omgevingsbewust leiderschap.
 • Het planontwerp start met een analyse van de veranderende omgeving (omgevingsbewustzijn) en de reeds geboekte implementatiesuccessen (interne analyse).
 • Het plan maakt inzichtelijk welke doelen en activiteiten het niveau van de school raken, het niveau van de scholen of beide niveaus.
 • Het plan geeft veel ontwerpvragen en vele voorbeelden, bijvoorbeeld op het gebied van implementatiestrategieën.
Donwload conceptversie Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT

Communicatieplan ‘light’

In navolging op het Schoolplan ‘light’ ontwikkelde Onderwijs Maak Je Samen het Communicatieplan ‘light’. Het uitgangspunt voor dit document is authentieke communicatie/profilering vanuit de schoolidentiteit.

Het document geeft je houvast voor het ontwikkelen van een eenvoudig te volgen communicatiestrategie en helpt je om doelstellingen te vertalen in een concrete planning.

Donwload conceptversie Communicatieplan 'light'

Training Schoolplan ‘light’

Bekijk de training Schoolplan ‘light’ in de OMJS academie.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl