Skip to main content

Hieronder zie je een voorbeeld van een rijke rekenvraag: schapen en kippen.

Deze komt uit De kracht van rijke rekenvragen in een notendop.

Domein: Bewerkingen
Groep: 4, 5, 6
Rekenonderwerp: Vermenigvuldigen en delen

Standaardvragen: Hoeveel poten?

 • 3 schapen en 2 kippen
 • 4 schapen en 4 kippen
 • 5 schapen en 8 kippen

Rijke rekenvraag:

 • Ik zie 24 poten. Hoeveel schapen en kippen kunnen dit zijn?
 • Ik zie 74 poten en 21 dieren. Hoeveel schapen en kippen kunnen dit zijn?
 • Tim zegt: ‘Er zijn 17 poten.’ Sinan zegt: ‘Dat kan toch helemaal niet?’ Wat bedoelt Sinan? Leg ook uit wat niet kan en wat wel.
 • Hoe kun je uitzoeken welke aantallen/getallen wel en niet kunnen?

Toelichting & Tips

 • De schapen vertegenwoordigen de veelvouden van 4 en de kippen de veelvouden van 2. Door te vragen naar het aantal poten van beide dieren door elkaar, laat je leerlingen niet alleen vermenigvuldigen en delen binnen de tafels van 2 en 4, maar ook nadenken over de relatie tussen beide tafels: één schaap heeft evenveel poten als twee kippen. Als leerlingen dan moeten zoeken naar het totale aantal dieren, worden ze gestimuleerd om van deze relatie gebruik te maken. Zeker als je vraagt om meer oplossingen te bedenken. Als je niet alleen het aantal poten geeft , maar ook nog voorwaarden (aantal dieren), dan moeten leerlingen nog meer gaan redeneren.
 • Laat verschillende oplossingen bedenken en met elkaar vergelijken. Sommige leerlingen kunnen wellicht een regelmaat ontdekken of een manier bedenken hoe je alle mogelijke combinaties handig kunt vinden. Bijvoorbeeld: 24 poten, dat zijn 6 schapen en 0 kippen, 5 schapen en 2 kippen enzovoort.
 • Laat leerlingen ook zelf dergelijke puzzels voor elkaar maken (eventueel met andere aantallen poten, van fantasiedieren). Uitzoeken of hun opdrachten wel kunnen, dwingt hen ook na te denken over de bewerkingen en relaties.
 • Je kunt vragen makkelijker of moeilijker maken door het aantal poten of aantal dieren of de combinatie ervan makkelijker of moeilijker te maken. Hoe meer voorwaarden je geeft , hoe moeilijker de opdracht kan worden (evenveel kippen als schapen bijvoorbeeld).

Aan de slag met rijke rekenvragen?

Meld je aan voor de masterclass De kracht van rijke rekenvragen.

Of bestel De kracht van rijke rekenvragen in een notendop direct in onze webshop.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl