Skip to main content

Deep Learning – of verdiepend leren – is volgens Fullan, Quinn en McEachen (2019) een nieuwe manier van leren die ervoor moet zorgen dat leerlingen echt kunnen opbloeien in de onderwijsomgeving. Maar hoe ziet Deep Learning er in de huidige onderwijspraktijk uit? Wat hebben scholen/leraren nodig om Deep Learning vorm te geven?

 

Deep Learning is in definitie omschreven als het proces van het verwerven van zes mondiale competenties: karakterontwikkeing, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken (Fullan, Quinn & McEachen, 2019).

Een reeks aan competenties, bestaande uit een krachtige set kenmerken en vaardigheden, die leerlingen in de meest optimale onderwijssituatie moeten kunnen ontwikkelen. Het wordt ook wel de kern van Deep Learning genoemd.

Om dit leerontwerpproces te bevorderen, wordt geadviseerd aandacht te hebben voor de vier sleutelfactoren: pedagogische aanpakken, leerpartnerschappen, leeromgevingen en de krachtige inzet van digitale middelen. Aandacht voor deze vier sleutelfactoren is van belang, zodat leerervaringen voldoende verdiepend zijn om persoonlijke groei en vaardigheden te maximaliseren (Fullan, Quinn en McEachen, 2019).

Schema Deep Learning

Onderwijs Maak Je Samen heeft, naar aanleiding van het boek Deep Learning (2019), bijgevoegd schema ontwikkeld om scholen en leraren te faciliteren om in een overzicht weer te kunnen geven hoe de ontwikkeling van zowel de sleutelfactoren als de zes competenties binnen het eigen onderwijs eruitziet.

In hoeverre besteed je als school of als leraar in jouw groep al aandacht aan de vier sleutelfactoren? Hoe wordt er op dit moment binnen jouw onderwijs al gewerkt aan de zes competenties van Deep Learning?

Vanuit hier hopen we dat het scholen en leraren helpt om in een overzicht weer te geven hoe de huidige ontwikkeling eruitziet om vanuit daar stap voor stap keuzes te kunnen maken in de doorontwikkeling van Deep Learning, verdiepend leren, binnen de eigen school.

Deep Learning

Hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering.

Dit boek beschrijft verdiepend leren als een systemische benadering om professioneel, sociaal en cultureel kapitaal te vergroten. Het is gebaseerd op de overtuiging dat alle leerlingen kunnen leren als het systeem verandert van sorteren van talent naar het ontwikkelen van de talenten van alle leerlingen. De kracht van Deep Learning ligt in het voorzien in praktisch advies voor deze cultuurverandering.

Auteur(s): Michael Fullan, Joanne Quinn, Joanne McEachen
Uitgeverij: Uitgeverij OMJS
Taal: Nederlands
ISBN: 978-90-79336-28-9
Uitvoering: paperback, kleur
Jaar van uitgave: 2019
Druk: 1e druk
Aantal pagina’s: 262
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl