Skip to main content

Bij Onderwijs Maak Je Samen weer diverse (post-hbo) opleidingen volgen. Een post-hbo-opleiding valt helaas niet onder de regeling van de Lerarenbeurs. Deze beurs kun je alleen inzetten voor een bachelor- of masteropleiding. Maar hoe kun je de studiekosten van een (post-hbo) opleiding dan wel slim bekostigen? Wij hebben enkele mogelijkheden voor je op een rij gezet:

1. Aanvragen bij het bestuur/de stichting

Je kunt vaak de opleiding bekostigd krijgen door het bestuur of de stichting waarvoor je werkt. Veel scholingsactiviteiten worden namelijk vergoed. Scholing omvat alle activiteiten die worden verricht in het kader van deskundigheidsbevordering en vergroting van de inzetbaarheid van het personeel.

Scholing kan gericht zijn op:

– het team, of een deel van het team; schoolontwikkeling vormt hierbij de drijfveer voor de scholingsactiviteiten. Zowel de werkgever als het team en/of directie kunnen het initiatief tot scholing nemen.

– het individu; hierbij gaat het voornamelijk om het verbeteren van het functioneren of het breder inzetbaar maken van de afzonderlijke medewerker. Het initiatief voor scholing kan zowel bij de werkgever als bij de werknemer liggen.

Veel schoolbesturen/stichtingen kennen een terugbetalingsregeling waardoor de volledige kosten van de scholing voor rekening komen van de werkgever. Daarbij worden vaak individuele afspraken tussen werkgeven en werknemer schriftelijk vastgelegd.

Op stichtingsniveau wordt het volgende scholingsbudget betaald:

– Opleidingen voor management

– Opleidingen voor specifieke schooltaken (bijv. IB, ICT’er, bouwcoördinator) en bepaalde individuele opleidingen (scholing om het functioneren/kwaliteit binnen het team/school te bevorderen)

Voor het aanvragen van een scholing/opleiding vraagt het bestuur vaak het volgende op:

  1. omschrijving/inhoud/programma opleiding
  2. advies van de directie
  3. aantal personen
  4. start en duur opleiding
  5. kosten

2. Terugvordering bij de belastingdienst

Volg je een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep, dan komt de fiscus je tegemoet. Je mag het collegegeld en de boeken in mindering brengen op je inkomen. Het geldt alleen voor de verplichte en noodzakelijke kosten, zoals lesgeld en leermiddelen die de opleiding verplicht heeft gesteld.

Let op: per 1 januari 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar.

3. Gespreid betalen

Moet je de studiekosten zelf bekostigen, dan kan Onderwijs Maak Je Samen jou tegemoetkomen door middel van het aanbieden van een gespreide betaling. In overleg kunnen we de factuur in delen versturen, waardoor je niet in een keer het totaalbedrag hoeft te betalen.

Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op via: info@onderwijsmaakjesamen.nl

Wij helpen je graag bij het vinden van een passende leerervaring.

Jij staat aan het roer van jouw onderwijsloopbaan!

 

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl