Skip to main content

Thema

Deep Learning

Deep Learning, ofwel verdiepend leren, kan scholen concreet ondersteunen die op zoek zijn naar betekenisvolle mondiale competenties in een brede context van verdiepend leren. Fullan, Quinn en McEachen (2019) omschrijven mondiale competenties als:

  • Verwerving van diepgaande kennis en diepgaand begrip van mondiale en interculturele kwesties;
  • Het vermogen om te leren van en met mensen met verschillende achtergronden;
  • De attitudes en waardes die nodig zijn om respectvol met anderen om te gaan.

Deze omschrijving is vertaald naar de zes mondiale competenties die de vaardigheden en eigenschappen beschrijven die leerlingen nodig hebben zich te kunnen ontwikkelen tot wereldburger.

Deep Learning netwerk

Deep Learning netwerk

Deep Learning staat voor betekenisvolle verandering, een verandering met als doel nog beter en meer verdiepend onderwijs voor de leerlingen. In Nederland zijn we groeiende en hebben we de afgelopen tijd mooie stappen gezet in deze ontwikkeling.

Wij zijn dan ook voornemens deze ontwikkeling voort te zetten met de scholen in Nederland en het netwerk dat we aan het bouwen zijn steeds verder uit te breiden.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl