Skip to main content

Thema

Leiderschap

Les- en leidinggevenden bouwen samen aan en in een lerende cultuur waarin doorlopend wordt gewerkt aan verbetering van de onderwijskwaliteit.

Een lerende en reflecterende leidinggevende is cruciaal. Hij professionaliseert zichzelf en houdt zijn bekwaamheid bij. Hierdoor levert hij een belangrijke bijdrage aan een brede opbrengstgerichte leercultuur in de school.

Onderwijs Maak Je Samen inspireert, professionaliseert en ondersteunt leidinggevenden in het onderwijs middels actuele theorieën en onderzoeksresultaten die altijd een verbinding hebben met de praktijk.

Opleiding Interim-schoolleider basisonderwijs

Soms vraagt onderwijs om een tijdelijk krachtige oplossing in de vorm van interim-leiderschap. Ben jij interim-schoolleider of zou dit de volgende stap in je carrière kunnen zijn? Ontdek hoe je impact maakt, mensen motiveert en organisaties transformeert. De opleiding kent een sterke focus op persoonlijke reflecties, het uitwisselen van ervaringen en praktische vaardigheden.

Interim-schoolleider basisonderwijs

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl