Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Hoe kunnen onze resultaten voldoen aan de verwachtingen (eind)opbrengsten, met oog op de leerlingpopulatie of in de lijn met resultaten uit het verleden?
 • Hoe kunnen we vanuit hoge verwachtingen bewust sturen op de hogere referentieniveaus 1S en/of 2F in instructie en verwerking?
 • Hoe kunnen we meer aandacht hebben voor differentiatie in de instructies en verwerkingen uit onze methode?
 • Hoe komen we als team tot een gezamenlijke visie op ons pedagogisch en didactisch handelen?
 • Hoe vertalen we deze visie naar concreet handelen in de praktijk als het gaat om differentiatie?
 • Hoe kunnen we als team een doorgaande lijn realiseren van groep 1 t/m 8 in onze aanpak van differentiatie?
 • Hoe houden we zicht en overzicht op de ontwikkeling van onze leerlingen op korte en lange termijn?

In het kort

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • pedagogisch-didactisch handelen zo optimaal mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen;
 • gedifferentieerde leeractiviteiten en lessen ontwerpen met oog voor ondersteuning en uitdaging voor leerlingen;
 • in de dagelijkse praktijk zicht houden op de ontwikkeling van leerlingen en deze bevindingen gebruiken om passende interventies te realiseren;
 • complexiteitsfactoren die differentiëren kunnen bemoeilijken en hoe je hier als team mee aan de slag kunt gaan;
 • welke vormen van differentiatie passen bij verschillende leeractiviteiten en lessen.

Versterk het leren van leerlingen!

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Leraren weten hoe ze bewust, beredeneerd en betekenisvol kunnen differentiëren.
 • Leraren kennen vormen van differentiatie en weten bij welke leeractiviteiten en lessen ze effectief zijn.
 • Leraren kunnen gedifferentieerde leeractiviteiten en lessen ontwerpen met oog voor ondersteuning en uitdaging van leerlingen.
 • Het team spreekt een gemeenschappelijke taal als het gaat over differentiëren en zicht op ontwikkeling.
 • Het team kan de gezamenlijke visie op differentiatie en zicht op ontwikkeling vertalen naar het handelen in de dagelijkse praktijk.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

(optionele) Bouwstenen

 • 0-meting / audit: de huidige stand van zaken in kaart brengen, met oog voor differentiatie en zicht op ontwikkeling;
 • inspiratiesessie: collega’s enthousiasmeren en inspireren voor kansen en mogelijkheden in differentiatie en zicht op ontwikkeling;
 • inhoudelijke studiedag: professionalisering gericht op visie, kennis en vaardigheden;
 • klassenbezoeken: coaching en begeleiding in de dagelijkse praktijk;
 • co-teaching: met directe ondersteuning van een adviseur aan de slag in de dagelijkse praktijk;
 • werksessies: momenten om samen met collega’s leeractiviteiten en lessen te ontwerpen met oog voor differentiatie;
 • leerteam: begeleiding en coaching van collega’s die, samen met de adviseur, vormgeven aan onderwijsontwikkeling in de school en de doorgaande lijn bewaken;
 • MT-coaching: management- en interne begeleiding bij het organiseren, structureren en faciliteren van onderwijsontwikkelingen;
 • netwerkbijeenkomst: van en met elkaar leren in een netwerk van verschillende scholen binnen eenzelfde thema.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl