Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Hoe kunnen onze resultaten voldoen aan de verwachtingen (eind)opbrengsten, (met oog op de leerlingpopulatie of in de lijn met resultaten uit het verleden
 • Hoe kunnen leraren vanuit hoge verwachtingen bewust sturen op de hogere referentieniveaus 1S en/of 2F in instructie en verwerking?
 • Hoe kunnen we meer aandacht hebben voor de leerstof die leerlingen van ons nodig hebben, anders dan het volgen van een methode?
 • Hoe komen we als team tot een gezamenlijke visie op ons pedagogisch en didactisch handelen?
 • Hoe vertalen we deze visie naar concreet handelen in de praktijk als het gaat om een beredeneerd aanbod?
 • Hoe kunnen we als team een doorgaande lijn realiseren van groep 1 t/m 8 in onze aanpak om te komen tot een beredeneerd aanbod?
 • Hoe houden we zicht en overzicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en hoe realiseren we een passend aanbod?

In het kort

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • je pedagogisch-didactisch handelen zo optimaal mogelijk afstemmen op de (leer)behoeften van de leerlingen;
 • een beredeneerd aanbod realiseren met oog voor ondersteuning en uitdaging voor alle leerlingen;
 • zicht en overzicht houden op de kerndoelen en leerlijnen in de dagelijkse praktijk en op de langere termijn;
 • meer inzicht krijgen in de planning van de methode en hoe je beredeneerd en betekenisvol kunt afwijken van deze planning;
 • het aanbod afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen in doorgaande lijn.

Versterk het leren van leerlingen!

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Leraren zijn bekend met de referentieniveaus 1F, 2F en 1S en weten hoe ze deze zichtbaar kunnen maken in de methode.
 • Leraren kunnen beredeneerde keuzes maken in het aanbod van de methode en zo beter tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen.
 • Het team spreekt een gemeenschappelijke taal als het over het beredeneren van aanbod gaat.
 • Het team kan de gezamenlijke visie op een beredeneerd aanbod vertalen naar de dagelijkse praktijk waarin (on)zichtbare keuzes worden gemaakt ten behoeve van leerlingen.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

(optionele) Bouwstenen

 • 0-meting / audit: de huidige stand van zaken in kaart brengen, met oog voor het onderwijsaanbod in de school;
 • inspiratiesessie: collega’s enthousiasmeren en inspireren voor kansen en mogelijkheden in het beredeneren van het aanbod;
 • inhoudelijke studiedag: professionalisering gericht op visie, kennis en vaardigheden;
 • klassenbezoeken: coaching en begeleiding in de dagelijkse praktijk;
 • co-teaching: met directe ondersteuning van een adviseur aan de slag in de dagelijkse praktijk;
 • werksessies: momenten om samen met collega’s een blok- of periodeplan samen te stellen en daarbij beredeneerde keuzes te maken uit het aanbod van de methode;
 • leerteam: begeleiding en coaching van collega’s die, samen met de adviseur, vormgeven aan onderwijsontwikkeling in de school en de doorgaande lijn bewaken;
 • MT-coaching: management- en interne begeleiding bij het organiseren, structureren en faciliteren van onderwijsontwikkelingen;
 • netwerkbijeenkomst: van en met elkaar leren in een netwerk van verschillende scholen binnen eenzelfde thema of met gebruik van eenzelfde methode.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl