Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Hoe kunnen onze resultaten voldoen aan de verwachtingen (eind)opbrengsten, (met oog op de leerlingpopulatie of in de lijn met resultaten uit het verleden
 • Hoe kunnen we vanuit hoge verwachtingen bewust sturen op de hogere referentieniveaus 1S en/of 2F in instructie en verwerking?
 • Hoe kunnen we instructielessen uit onze methodes ombouwen naar effectieve instructies die passen bij onze leerlingen?
 • Hoe kunnen we de instructielessen beter afstemmen op hoge positieve verwachtingen voor álle leerlingen?
 • Hoe komen we als team tot een gezamenlijke visie op ons pedagogisch en didactisch handelen?
 • Hoe vertalen we deze visie naar concreet handelen in de praktijk als het gaat om instructie?
 • Hoe kunnen we als team een doorgaande lijn realiseren van groep 1 t/m 8 in onze aanpak van instructies?

In het kort

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • aspecten in pedagogisch-didactisch handelen die een instructie effectief maken, bijvoorbeeld actief voorkennis ophalen, coöperatieve werkvormen inzetten en lesdoelen met leerlingen delen;
 • een gedifferentieerde instructie ontwerpen door de inzet van CvB-vragen, met oog voor ondersteuning en uitdaging;
 • de bijdragen van modellen aan een betere beheersing en meer zelfstandigheid van leerlingen tijdens de verwerking;
 • de meerwaarde van de inzet van het GRRIM-model door gebruik te maken van de fasen Ik-Wij-Jullie-Jij;
 • een zinvolle lesafsluiting realiseren met een krachtige reflectie.

Versterk het leren van leerlingen!

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Leraren kennen de aspecten die een instructie effectief en efficiënt maken.
 • Leraren kunnen de aspecten toepassen bij het ontwerpen van eigen instructies.
 • Leraren kunnen instructies ontwerpen met het oog op differentiatie in zowel ondersteuning als uitdaging.
 • Het team spreekt een gemeenschappelijke taal als het over effectieve instructies gaat.
 • Het team kan de gezamenlijke visie op goede instructies vertalen naar het handelen in de dagelijkse praktijk.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

(optionele) Bouwstenen

 • 0-meting / audit: de huidige stand van zaken in kaart brengen, met oog voor instructie;
 • inspiratiesessie: collega’s enthousiasmeren en inspirerenvoor kansen en mogelijkheden in instructies;
 • inhoudelijke studiedag: professionalisering gericht op visie, kennis en vaardigheden;
 • klassenbezoeken: coaching en begeleiding in de dagelijkse praktijk;
 • co-teaching: met directe ondersteuning van een adviseur aan de slag in de dagelijkse praktijk;
 • werksessies: momenten om samen met collega’s gedifferentieerde instructies voor te bereiden;
 • leerteam: begeleiding en coaching van collega’s die, samen met de adviseur, vormgeven aan onderwijsontwikkeling in de school en de doorgaande lijn bewaken;
 • MT-coaching: management- en interne begeleiding bij het organiseren, structureren en faciliteren van onderwijsontwikkelingen;
 • netwerkbijeenkomst: van en met elkaar leren in een netwerk van verschillende scholen binnen eenzelfde thema.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl