Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • We willen een talentgerichte organisatie inrichten en ontwikkelen.
 • We willen daarbij op een wetenschappelijk verantwoorde manier te werk gaan.
 • We willen in dat kader de talenten en drijfveren van individuele teamleden identificeren.
 • We willen weten wat deze talenten en drijfveren kunnen betekenen voor het team als geheel.
 • We willen individuele teamleden hun talenten en drijfveren leren ontwikkelen en benutten.
 • We willen dat het team als geheel zijn talenten en drijfveren leert ontwikkelen en benutten.
Traject TMA-analyse

Bedoeling en inzet

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren, talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid van individuen meet. Bij de TMA teamanalyse – begeleid door een gecertificeerd adviseur – staat de TMA in dienst van de ontwikkeling van het team en daarmee van de organisatie. Je krijgt antwoord op vragen als: welke talenten en valkuilen horen bij dit team en wat betekent dit voor de aansturing van processen?

Inhoud en werkzaamheden

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een persoonlijkheidsmeting en een instrument dat drijfveren, talenten en daarmee motivatie en ontwikkelbaarheid meet. Zo’n TMA geeft een gedetailleerd inzicht in je natuurlijke gedrag: het gedrag dat je vertoont zonder er bewust op bij te sturen. Verreweg het meeste gedrag dat mensen laten zien, is natuurlijk gedrag, omdat dit min of meer vanzelf gaat en over het algemeen weinig energie kost. Inzicht hierin helpt je om de regie over je eigen ontwikkeling te vergroten.

Bij de TMA teamanalyse staat de TMA in dienst van de ontwikkeling van het team en daarmee van de organisatie als geheel. Deze analyse wordt begeleid door een gecertificeerde adviseur van OMJS.

De analyse start met een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst om de drijfveren, talenten en competenties van medewerkers in kaart te brengen. Elk teamlid vult deze vragenlijst individueel online (e-assessment) in.

Na het invullen van de vragenlijst wordt met ieder teamlid individueel een afspraak gepland om betekenis te geven aan de uitkomsten van de analyse. We nemen hier uitgebreid de tijd voor, zodat medewerkers alle ruimte hebben om hun vragen te stellen en betekenis te geven aan de uitkomsten. Hierna gaat de adviseur aan de slag met het maken van een teamanalyse.

Tijdens een teambijeenkomst wordt deze teamanalyse in beeld gebracht met behulp van diverse werkvormen. De bijeenkomst start met een korte uitleg, gevolgd door een teamopstelling. Het team krijgt hierdoor zicht op de talenten en drijfveren van de individuele teamleden en van het team als geheel:

 • Welke talenten en valkuilen horen bij dit team?
 • Wat betekent dit voor de aansturing van processen in het team?
 • Hoe kunnen we de talenten beter benutten?
 • Welk teamlid heeft welke competenties goed ontwikkeld?
 • Wat kan dit betekenen voor bepaalde werkzaamheden?

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Je hebt kritisch je eigen toetsbeleid geëvalueerd: waarom, wie, wat en hoe toetsen we?
 • Je kunt praktisch aan de slag met ‘Kleuter in beeld’.
 • Je kunt verschillende rapportages inzetten om inzicht in de (brede) ontwikkeling van kleuters te krijgen.
 • Je kunt een degelijke analyse opzetten.
 • Je kunt je analyse vertalen naar input voor een beredeneerd aanbod.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl