Skip to main content

“Wij zijn er omdat er scholen zijn”

Uit OMJS Magazine #8
Tekst: Brigitte Bloem

Twintig jaar Onderwijs Maak Je Samen! Dat hadden Job Christians en Erik Boeschoten niet gedacht toen ze in 2002 hun website begonnen. Broekies waren de twee neven. Job zat in het tweede jaar van de pabo, Erik deed eindexamen en vertrok daarna naar de TU Delft voor een studie Industrieel Ontwerpen. Maar OMJS bleven ze trouw. Hun onderneming is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd onderwijsadviesbureau waar veel scholen en onderwijsprofessionals kind aan huis zijn.

“De leraar die mij begeleidde op mijn stageschool vroeg of hij mijn lesmateriaal mocht gebruiken. Die vraag zette mij aan het denken”, blikt Job terug. “Pabo-studenten, maar ook veel basisschoolleraren ontwikkelden lessen puur om zelf te gebruiken. Waarom deelden ze die niet met elkaar? Zo ontstond bij mij het plan voor een website die al die expertise zou verzamelen. Erik was direct enthousiast en samen bouwden we de site.”

Erik: “We bedachten de domeinnaam ‘Onderwijsmaakjesamen.nl’ en gingen van start. Hoe mooi is het dat twintig jaar later deze naam steeds meer de lading van onze onderneming is gaan dekken. Het sámen ontwikkelen en sámen delen van expertise, dat was en is nog altijd onze kernactiviteit. De netwerkfunctie die we vanaf het begin voor ogen hadden, is nog altijd cruciaal bij alles wat we doen. Professionalisering vindt niet alleen plaats via boeken en cursussen, maar vooral ook informeel, via collega’s. En juist van collega’s die zich niet in jouw dagelijkse netwerk bevinden, kun je enorm veel leren.”

Trouw-talentprijs

De website kreeg steeds meer content en Job en Erik werden regelmatig gevraagd om op scholen en onderwijsevents over hun initiatief te vertellen. “We verzamelden onderwijsprofessionals om ons heen met waardevolle expertise. Daardoor werden we door scholen ook steeds meer gevraagd om advies te geven”, legt Job uit.

“We begonnen zelf events en congressen te organiseren”, vervolgt Erik, “bijvoorbeeld voor pabo-studenten om hen voor te bereiden op en in contact te brengen met het werkveld. Zo schoven we op van vooral online uitwisseling naar uitwisseling en advies via fysieke ontmoetingen.” En toen was daar ineens de Trouw-talentprijs die Onderwijsmaakjesamen.nl in 2005 in de wacht sleepte. Dat was een flinke opsteker voor beide initiatiefnemers. De jury vond Onderwijsmaakjesamen.nl een grote verzameling inspirerende adviezen van en voor leraren. Het leverde veel landelijke exposure op. Job: “Zo kwamen we ook in het blikveld van het ministerie van OCW en kregen we de opdracht om een aantal activiteiten voor startende leraren te organiseren.”

Lustrum

Inmiddels heeft OMJS 35 medewerkers en wordt op freelancebasis met een veelvoud daarvan intensief samengewerkt. “Dit jaar staan we met kleine en grotere evenementen stil bij ons lustrum. In juni organiseren we een groot symposium voor al onze relaties. Met ons team gaan we in het najaar een weekend weg”, verklapt Job.

“We voelen ons ondernemers in een maatschappelijke context, namelijk professionalisering in het funderend onderwijs, po, vo, de kinderopvang en een enkele keer maken we uitstapjes naar het mbo, hbo en wo”, licht Erik toe. “We zijn een adviesbureau, scholingsinstituut, uitgeverij, softwareontwikkelaar en organisator van studiereizen ineen. Deze diversiteit aan activiteiten maakt dat we het onderwijsveld kunnen bedienen van abstracte concepten tot tastbare tools in de klas.”

Verbinden, veranderen en versterken

“Wij zijn er omdat er scholen zijn”, stelt Job. “OMJS wil scholen helpen hun maatschappelijke opdracht te verwezenlijken. Leraren en schoolleiders zorgen ervoor dat alle kinderen in staat worden gesteld zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De kernwaarden van OMJS zijn verbinden, veranderen en versterken. Vanuit verbinding willen we zorgen dat er, op initiatief van de school of scholen, een verandering teweeggebracht wordt, waardoor een situatie verbetert. Die verandering kan ingegeven zijn door een wens, maar ook door urgentie. Wat wij doen is energie toevoegen om die verandering in gang te zetten. We komen niet iets brengen en lichten vervolgens onze hielen. We proberen samen met een school te kijken welke bijdrage OMJS kan leveren aan de structurele ontwikkeling van de school.”

Groter dan jezelf

“Het bijzondere aan ondernemen vind ik dat iets groter wordt dan jezelf”, concludeert Erik. “Daar bedoel ik mee dat we een bedrijf hebben gecreëerd waarmee we dingen voor elkaar krijgen die we met zijn tweeën nooit hadden kunnen verwezenlijken. Met fantastische medewerkers en opdrachtgevers die in je geloven en baat hebben bij wat je doet, zijn we veel harder gegroeid dan we ooit hadden durven dromen. Dat daagt Job en mij ook uit om onszelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Die dynamiek staan we voor in scholen, maar vinden we ook superbelangrijk in ons bedrijf. Daar worden we allebei heel blij van. We hopen dat de komende twintig jaar met net zoveel passie voort te zetten.”

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl