Skip to main content

Beter rekenen – en zorgen dat dat zo blijft

Uit OMJS magazine #8
Tekst: Marusja Aangeenbrug

Tegenvallende rekenresultaten, moeite om de juiste methode te kiezen, leraren die een andere baan vinden. De kwaliteit van het rekenonderwijs opkrikken kan lastig zijn voor een basisschool. Al helemaal is het lastig om de resultaten niet weer te laten inzakken. De scholen van Stichting Morgenwijzer werken samen met OMJS aan een duurzaam rekenverbetertraject. “We konden kinderen meteen gericht een boost geven.”

Pas kreeg rekenexpert Bridget Laros nog een bedankje van een leraar. Die had een spel uitgeprobeerd om te peilen hoe het stond met de rekenvaardigheden in haar klas. Dat had haar veel nieuwe inzichten gegeven. “Dankzij het peilspel kon ze het rekenonderwijs nog beter afstemmen op het niveau van de kinderen”, zegt Bridget.

Goede weg

Voor Bridget is zo’n opmerking een bevestiging dat Morgenwijzer op de goede weg is. Vorig jaar besloot de onderwijsorganisatie, waar 19 scholen in Alphen aan de Rijn en omgeving bij horen, om van start te gaan met een duurzaam rekenverbetertraject. Het traject past bij de learning community die Morgenwijzer wil zijn: een kennisnetwerk waarin mensen leren van elkaar. Om ervoor te zorgen dat die kennisuitwisseling steeds blijft doorgaan, worden sommige leraren ingezet als experts: zij bouwen kennis en ervaring op over hun vak en delen die met de scholen. Op elke school zijn er bovendien rekencoördinatoren, die daar de bevordering van rekenen organiseren en faciliteren. OMJS zorgt voor de begeleiding en de nodige opleiding van de experts en de coördinatoren.

Morgenwijzer besloot een deel van het geld van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het aanpakken van coronavertragingen in te zetten voor de learning community. “De komende jaren moet de kwaliteit van de vakken rekenen, lezen en taal omhoog”, zegt Daniëlle Balvert, projectleider NPO en learning communities bij Morgenwijzer. “Elke school bepaalt zelf waar de zwaarste nadruk op moet liggen: voor de ene school is dat lezen, voor de andere rekenen.”

Advies

Als rekenexpert – een van de vier van Morgenwijzer – is Bridget het vaste aanspreekpunt voor een aantal basisscholen als het gaat om rekenonderwijs. De rekencoördinatoren van die scholen kunnen met alle vragen bij haar terecht. Omgekeerd geeft Bridget advies over rekenverbetertrajecten, onderwijsmethodes en alles wat er nodig is om het rekenonderwijs aan te laten sluiten bij de leerlingen. “Stel, een school heeft een nieuwe rekenmethode nodig, dan denk ik mee: welke methode past bij de visie van de school? Gaat het om zwakke of sterke leerlingen? Hoe kan de rekencoördinator de leraren helpen om deze methode in te voeren?”

Naast Bridget zijn ook Anne Captein, Jan Willem van der Kaaij en Matthijs van Rhijn rekenexpert. Maandelijks komen zij bij elkaar om te overleggen. “Dan bespreken we de gang van zaken op onze scholen”, vertelt Anne. “Als een school bijvoorbeeld een groep zwakke leerlingen heeft, overleggen we wie we daarvoor kunnen inschakelen.”

Ook zitten de rekenexperts regelmatig om de tafel met rekenadviseur Ine van de Sluis van OMJS. Met haar bereiden ze bijvoorbeeld de bijeenkomsten voor die ze hebben met de rekencoördinatoren. Ine weet hoe belangrijk blijvende aandacht voor het vak is: “Wanneer scholen zich inspannen voor betere rekenresultaten, zie je eerst een piek. Vervolgens verleggen ze hun aandacht naar een ander vak, dan zakken de rekenresultaten weer in. Vaak is die inspanning ook afhankelijk van één enthousiaste leraar. Zodra die op een andere school gaat werken, ebt de aandacht weg.”

Vaak is die inspanning ook afhankelijk van één enthousiaste leraar.

Het mooie van het rekentraject bij Morgenwijzer is dat de rekenexperts en rekencoördinatoren een structuur vormen die blijft bestaan, ook als leraren van baan veranderen. Vanuit het bestuur is er bovendien draagkracht voor het rekentraject. “Essentieel”, volgens Ine, “want daardoor krijgen de rekenexperts er voldoende tijd voor van hun scholen. Op den duur staat de structuur stevig en word ik overbodig.”

Resultaten

De experts en coördinatoren zijn nog maar sinds oktober 2021 aan de slag, maar ze werkten meteen intensief samen, merkte Daniëlle. “We werken met kwalitatief goede mensen, dat merk je meteen.”

Bridget vertelt dat ze ook al snel resultaten konden boeken: “Aan het einde van het jaar hebben we alle leerlingen getoetst. Daardoor kregen we snel in beeld voor welke hiaten corona had gezorgd. We konden meteen aan de slag om de kwaliteit van rekenen bij deze kinderen heel gericht een boost te geven.”

“Alles wat we leren van OMJS is direct toepasbaar, dat is de kracht ervan”, onderstreept Anne. Zo kunnen de rekenexperts bijvoorbeeld opdrachten meegeven over peilspellen of vertaalcirkels. “Het is heel laagdrempelig en de kinderen kunnen er meteen iets aan hebben.” De resultaten op de lange termijn zullen pas later blijken. Daniëlle: “Pas na een paar jaar zie je echt hoe het doorwerkt. Tot die tijd zullen we steeds tussentijds evalueren.”

“We vormen echt een community, daardoor merken ze dat ze er niet alleen voor staan.”

Welke obstakels ze ook tegenkomen, het enthousiasme overheerst. “In de learning community wisselen we in korte tijd heel veel informatie uit en dat voelt heel veilig”, merkt Bridget. “Iedereen durft kennis en ervaring te delen. En als we aan de coördinatoren opdrachten geven waar ze uit mogen kiezen, voert meestal iedereen álle opdrachten uit.” Pas hielden ze nog een enquête onder de rekencoördinatoren, vertelt Daniëlle: “Van de vijf sterren die ze konden geven, kregen we gemiddeld 4,27 sterren voor het traject. Dat is toch super?”

Aan het woord waren:

Anne CapteinBovenschools rekenexpert Morgenwijzer, rekencoördinator en leraar groep 7B Bonifacius, Alphen aan de Rijn

Bridget LarosBovenschools rekenexpert Morgenwijzer, rekencoördinator OBS de Vroonhoeve, Alphen aan de Rijn, leraar groep 8, OBS de Rijnschans, Koudekerk aan de Rijn

Daniëlle BalvertProjectleider NPO en coördinator learning community's Morgenwijzer, bestuurskantoor te Alphen aan de Rijn

Ine van de SluisAdviseur bij Onderwijs Maak Je Samen

Jan Willem van er KaaijBovenschools rekenexpert en didactisch coach Morgenwijzer, Alphen aan de Rijn
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl