Skip to main content

Leerlingen groeien op in een kennissamenleving die zich razendsnel ontwikkelt door de impact van technologie en de explosie van online informatie. Dit vraagt andere vaardigheden van leerlingen, zoals samenwerken, sociale vaardigheden, denkvaardigheden en probleemoplossend vermogen. Met DenkBeelden bereidt u uw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

DenkBeelden zijn visuele modellen – zoals een mindmap – waarmee denkprocessen bij leerlingen gemakkelijk op gang komen. De didactiek is gebaseerd op ideeën en op onderzoek van wetenschappers als Robert Marzano, David Hyerle en John Hattie. Zij hebben jarenlang onderzocht hoe kinderen leren. In samenwerking met Eenbes Basisonderwijs te Geldrop is deze werkwijze ontwikkeld en in de onderwijspraktijk beproefd.

DenkBeelden nodigen leerlingen uit om actief kennis te verwerven. Dat heeft een positief effect op de leeropbrengsten, zowel de cognitieve opbrengsten maar ook op sociale vaardigheden, samenwerken en probleemoplossend vermogen. DenkBeelden is gebaseerd op drie geïntegreerde pijlers: tien visuele modellen, coöperatief leren en de inzet van technologie. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept en is inzetbaar van groep 1 tot en met groep 8.
In totaal zijn er tien visuele modellen, DenkBeelden. Elk model brengt een ander denkproces op gang. Zo beschrijf je met de Bloem kenmerken van een persoon of voorwerp. Met de Kapstok verdeel je een onderwerp in categorieën. Met de Trein zet je gebeurtenissen in de juiste volgorde. Een DenkBeeld geeft structuur aan informatie, in één overzichtelijk beeld. In alle DenkBeelden lesactiviteit passen leerlingen metacognitie en zelfreflectie toe.

Leerlingen gaan zelfstandig of samen aan de slag met DenkBeelden, zoals de Cirkel, de Trein, de Hoepels en de Mindmap.  Leerlingen werken op papier, maar ook kinesthetisch, met concrete materialen en natuurlijk meer en meer online en met ICT (DenkBeelden Online).

Samengevat is DenkBeelden een nieuwe praktijkgerichte aanpak die uw onderwijs in de juiste balans brengt met de visueel georiënteerde 21e eeuw waarin nieuwe vaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen. Leerlingen, ouders en leraren van Eenbes scholen die al ervaring met DenkBeelden hebben, zijn zeer te spreken over de opbrengsten, maar ook de zelfwerkzaamheid, motivatie en betrokkenheid van leerlingen.

Nieuwsgierig?

Bekijk onze downloads via: omjs.nl/denkbeelden.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl