Skip to main content

Onderwijs Maak Je Samen kan voorzien in de vraag om een interim-schoolleider met een tijdelijk krachtige oplossing. In nauwe samenwerking met onze adviseurs werkt de interim’er aan een duurzame schoolontwikkeling. Lees het interview met interim’er Ilse van Hal.

Waarom heb je gekozen voor het vak van interim-schoolleider?

Ik ben nu voor het vijfde jaar actief als interim schoolleider bij verschillende besturen. Als ondernemende schoolleider wil ik graag bouwen en mensen met elkaar verbinden. Mijn energie drijft mij als vanzelf naar een volgende uitdaging; eigenlijk ga ik mij vervelen als ik geen grote klus op de school uit hoef te voeren. Vanuit die voortdurende zoektocht naar een nieuwe uitdaging ben ik nu ook docent bij de opleiding basisbekwaam schoolleider van NSO-CNA in Amsterdam. De wisselwerking tussen die beide banen is heel rijk voor me. In de opleiding kan ik veel voorbeelden uit de praktijk inzetten. Andersom scherpen de theorie en de interactie met deelnemers mijn handelen op school elke keer weer aan.

Waar liggen jouw kwaliteiten als interim-schoolleider?

Leidinggeven aan veranderingen gaat mij goed af. Ik kan daar helemaal in opgaan. Ik zorg dan voor een hoog tempo van werken. De aandacht voor mijn persoonlijke ontwikkeling geeft me de kracht om me snel thuis te voelen op een nieuwe school en de klus daar op te pakken met het team.

Van teamleden krijg ik terug dat ik ruimte en vertrouwen schep door open en eerlijk te handelen en te communiceren. Het wordt wel geduid met de uitdrukking ‘hard met haar hart’. Daar ben ik wel trost op. Als er besluiten moeten worden genomen deins ik daar niet voor terug, maar wel oprecht en in verbinding met de mensen.

Wanneer ben jij tevreden als je afscheid neemt van de school?

Ik ben pas tevreden als ik terug kan kijken op een duurzaam resultaat in structuur en mensen. Als je later nog eens terugkijkt naar een school en ziet dat de mensen nog in hun kracht staan en dat de cultuurinterventies resultaten hebben opgeleverd voor het onderwijs, dan ben ik tevreden. Daar doen we het toch voor: dat leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen. Het is mooi als je met de teamleden echt hebben kunnen werken aan een wezenlijke verbetering van de kwaliteitszorg en cultuur binnen de school.

Waarmee start jij op een nieuwe school?

Om mensen weer met elkaar te kunnen verbinden is het vaak nodig om hen eerst te laten ‘ontdooien’; het team moet weer ‘vloeibaar ‘ worden. Door het gesprek met de teamleden aan te gaan over hun kwaliteiten en zorgen komen mensen weer in beweging. Ze grijpen dan een kans of zien soms in dat ze een taak beter kunnen overlaten aan een ander. De mensen moeten juist elkaar weer recht in de ogen durven kijken. Ik ondersteun hen graag bij het opbouwen van een nieuwe cultuur en structuur die voldoende duurzaam is voor de komende jaren.

We zien in het Coherentie-raamwerk van Michael Fullan een totaal instrument om de kern van het leidinggeven te duiden. Hoe zet jij de inhouden van de vier hartkamers van dit model in?

Het jaarplan dat ik met het team opstel is daarin voor mij de basis. Het geeft ons richting en helpt om beknopt verantwoording af te leggen over de pijlers van de schoolontwikkeling. Ik zet meerdere instrumenten in om leraren echt van elkaar te laten leren door middel van intervisie, consultatie en gezamenlijke lesvoorbereiding. Tenslotte vind ik het belangrijk om te werken vanuit de oorsprong van de school. Dat zet mensen in hun kracht. Op de Jenaplanschool waar ik nu werk zijn we bezig met veel kwaliteitsverbeteringen. We werken altijd vanuit de beginselen van het Jenaplan onderwijs. ‘Vogel verlies je veren niet’, want die grondslag verbindt ons.

Meer informatie over Interim-management?

Zoek je een interim schoolleider? Zoek je een interim opdracht? Klik dan hier voor meer informatie.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl