Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Hoe betrekken we onze leerlingen meer bij het onderwijs en hun eigen ontwikkeling?
 • We hebben al ouder-kindgesprekken op school, maar zien dat er nog kansen liggen om hier meer mee te doen.
 • Hoe voer je goede gesprekken met leerlingen, zonder dat je te veel stuurt?
 • Hoe kunnen kindgesprekken het leren van leerlingen ondersteunen?
 • Hoe dragen kindgesprekken bij aan het vergroten van het (mede-)eigenaarschap van de leerlingen?

Onze experts op het gebied van Kindgesprekken

Kim Gerats

René Litjens

Linda Cleven

Ine van de Sluis

Barbara van der Linden

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Why: waarom gaan we intensief en structureel aan de slag met kindgesprekken?

 • We maken een koppeling tussen de kindgesprekken en de kernwaarden en visie van de school.
 • We kijken expliciet naar de wijze waarop (mede-)eigenaarschap een plek heeft gekregen binnen de school en welke relatie dit heeft met kindgesprekken.
 • We verkennen wat het begrip ‘kindgesprekken’ voor jou betekent en in welke mate dit aansluit bij de wijze waarop de school ermee aan de slag gaat.
 • We bespreken de beoogde opbrengst voor de school, voor de leraar, voor de leerlingen en de ouders. 
How: hoe gaan wij aan de slag met kindgesprekken op school? Wat vraagt dit van ons en welke afspraken zijn nodig?

 • We bespreken de randvoorwaarden voor een goed gesprek.
 • We bespreken welke verschillende soorten gesprekken er zijn en welk doel elk gesprek heeft.
 • We verkennen welke gespreksleidraad helpend kan zijn.
 • Welke vragen stel je?
 • Welke gesprekstechnieken zet je in (communicatiestijl)?
 • Hoe geef je effectief feedback aan leerlingen?
 • Hoe leer je leerlingen eigen leerdoelen te stellen?
What: wat kunnen we gebruiken tijdens en in aanloop naar de gesprekken?

 • We bekijken tools en hulpmiddelen die bruikbaar kunnen zijn. 
 • We bekijken voorbeelden van gesprekken en reflecteren hier samen op om ervan te leren. 
 • We zoomen waar gewenst in op een eigen gesprekscyclus voor de school. 

Niet praten over de leerling, maar met de leerling .

Bedoeling en inzet

Kort na de eerste scholingsbijeenkomst komt de stuurgroep bij elkaar en bespreken we samen wat de ervaringen en opbrengsten zijn uit de bijeenkomst. We zetten doelen en acties uit voor de komende periode die passend zijn voor de groepen. Ook bekijken we waar het nodig is om schoolafspraken te maken in de doorgaande lijn en op welke manier het proces in de school gemonitord gaat worden.
De rol van de leden van de stuurgroep wordt hierin expliciet meegenomen: hoe kun jij aanjager zijn voor dit onderwerp in jouw bouw of school, hoe haal je informatie op en hoe geef je zaken terug die in de stuurgroep aan de orde zijn geweest? 

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Je hebt inzicht in de voorwaarden voor een functioneel kindgesprek.
 • Je hebt kennis over gesprekstechnieken en vraagstellingen om goede en motiverende kindgesprekken te voeren.
 • Je hebt je verdiept in de rol van de leraar en de rol van de leerling tijdens een kindgesprek.
 • Je hebt meer inzicht in het geven van effectieve feedback aan leerlingen.
 • Je kent de waarde van reflecteren met leerlingen en beschikt over verschillende tools hiervoor.
 • Je hebt voorbeelden van kindgesprekken gezien en je bent je bewust van jouw communicatiestijl: je kwaliteiten en valkuilen.
 • Je weet hoe je afspraken met de leerling kunt vastleggen en volgen.
 • Je kent praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan!

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

Observaties

observaties op leerkrachtniveau, gericht op vaardigheden en klassenmanagement.

MT-begeleiding

MT-begeleiding om het proces een vervolg te kunnen geven en in te bedden in de schoolorganisatie.

Routekaart traject Kindgesprekken

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl