Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Onze eindopbrengsten voldoen niet aan de verwachtingen (gekeken naar de leerlingpopulatie of resultaten uit het verleden).
 • Resultaten laten zien dat de vereiste 1F-, 1S- en/of 2F-norm niet wordt bereikt.
 • We willen samen met het team komen tot een gezamenlijke visie op kwalitatief goed onderwijs.
 • In samenwerking blijkt dat een gemeenschappelijke taal en beelden over kwalitatief goed onderwijs in mindere mate aanwezig is.
 • Een doorgaande lijn in organisatie en/of aanpak is onvoldoende zichtbaar in het handelen van de onderwijsprofessionals.

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • Aspecten die een instructie effectief en efficiënt maken;
 • een gedifferentieerde instructie organiseren, met aandacht voor ondersteuning en uitdaging;
 • vormen van differentiatie die het beste passen bij de verschillende lessen en leeractiviteiten;
 • beredeneerde keuzes maken in de organisatie en uitvoering van het lesaanbod.

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen of behoeften.

Zet leraren in hun kracht en bouw samen aan kwalitatief goed onderwijs met jouw team.

Bedoeling en inzet

De leraar maakt het verschil! Zet leraren in hun kracht en bouw samen aan kwalitatief goed onderwijs met jouw team. Kom met elkaar tot een gezamenlijke visie op en aanpak van pedagogisch en didactisch handelen en geef leerlingen de best mogelijke basis in kennis en vaardigheden.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Het team heeft een gemeenschappelijke taal en beelden die de professionele dialoog versterkt.
 • Het team heeft een gezamenlijke visie en kan deze vertalen naar concreet handelen in de praktijk.
 • Leraren hebben concrete handvatten waarmee ze het onderwijs in de dagelijkse praktijk kunnen verrijken.
 • Leraren kunnen aspecten van directe instructie toepassen in de eigen praktijk.
 • Leraren weten welke vormen van differentiatie passen bij lessen en leeractiviteiten.
 • Leraren kunnen een aanbod beredeneren op basis van observaties, analyses en reflecties.

Andere (optionele) bouwstenen

Elke ontwikkeltraject wordt afgestemd op de context en specifieke (ontwikkel)behoeften van de school. Op basis van een intakegesprek ontwerpen we een passend aanbod, dat kan bestaan uit diverse bouwstenen. Net zoals bij het bouwen met LEGO, kunnen bouwstenen worden samengevoegd en aangepast om daarmee passende en duurzame interventies en leerervaringen te creëren. Met de inzet van de juiste bouwstenen kunnen we het leren activeren en de opbrengsten optimaliseren.

 • 0-meting / audit: de huidige situatie in kaart brengen, met aandacht voor een of meerdere aspecten;
 • inspiratiesessie: collega’s enthousiasmeren en inspirerenvoor kansen en mogelijkheden met oog op kwalitatief goed onderwijs;
 • inhoudelijke studiedag: professionalisering gericht op visie, kennis en vaardigheden;
 • klassenbezoeken: coaching en begeleiding in de dagelijkse praktijk;
 • co-teaching: met directe ondersteuning van een adviseur aan de slag in de dagelijkse praktijk;
 • werksessies: momenten om samen met collega’s lessen voor te bereiden, differentiatie te organiseren of een beredeneerd aanbod samen te stellen;
 • leerteam: de begeleiding en coaching van collega’s die, samen met de adviseur, vormgeven aan onderwijsontwikkeling in de school;
 • MT-coaching: management- en interne begeleiding bij het organiseren, structureren en faciliteren van onderwijsontwikkelingen;
 • netwerkbijeenkomst: van en met elkaar leren in een netwerk van verschillende scholen binnen eenzelfde thema.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl