Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

  • We willen graag een overstap maken naar ‘Leerling in beeld’
  • We willen onze analyse van Leerling in beeld verdiepen?
  • Hoe interpreteer je de resultaten en wat kun je hiermee in je aanbod?

Bedoeling en inzet

Start je met ‘Leerling in beeld’ of stap je over van Cito 3.0? Dan is dit het moment om met je team na te denken over de inzet van je leerlingvolgsysteem. ‘Leerling in beeld’ zinvol inzetten begint met een doordacht toetsbeleid: maak keuzes vanuit visie.
Tijdens dit traject is er aandacht voor de volgende onderwerpen: toetsvisie, toetsbeleid, de werkwijze van ‘Leerling in beeld’, rapportagemogelijkheden en communicatie (naar ouders). Ook is er aandacht voor het degelijk analyseren van de gegevens via verschillende meetinstrumenten (waaronder ‘groeimeter’ en ‘executieve functies’) en voor de vertaling naar interventies. Samen met de adviseur bepaal je welke onderwerpen precies aan bod komen en hoeveel bijeenkomsten daarvoor nodig zijn.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

  • Je hebt kritisch je eigen toetsbeleid geëvalueerd: waarom, wie, wat en hoe toetsen we?
  • Je kunt praktisch aan de slag met ‘Leerling in beeld’.
  • Je kunt verschillende rapportages inzetten om inzicht in de (brede) ontwikkeling van leerlingen te krijgen.
  • Je kunt een degelijke analyse opzetten.
  • Je kunt je analyse vertalen naar handelen.
  • Je kunt een analyse verdiepen via ‘groeimeter’, ‘verdiepend gesprek’ en ‘detailanalyses’.
  • Je kunt een analyse verbreden via ‘sociaal-emotioneel’, ‘executieve functies’ en ‘rekenen-basisbewerkingen’.
Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl