Skip to main content

OMJS heeft een format/aanpak ontwikkeld voor het meest compacte schoolplan van Nederland e.o: het schoolplan ‘light’. Een beknopt schoolplan, bestaande uit maximaal 12 kantjes, exclusief gerelateerde documenten, dat voldoet aan de gestelde (inspectie)eisen.

Hoe dikker het plan, hoe minder de actie!

Voordelen

Het schoolplan ‘light’ heeft vele voordelen:

 1. Het is compact en beknopt en daarmee gebruiksvriendelijk
 2. Uitgangspunt is duurzame onderwijsontwikkeling en niet het huidige inspectiekader.
 3. Het schoolplan ‘light’ voldoet wel aan de gestelde eisen
 4. Alle bestaande modellen/plannen/teksten zijn moeiteloos in te passen
 5. Je kunt het schoolplan, samen met je team of je collega- directeuren, vanuit de gedachte van een leernetwerk invullen. De kwaliteit van de dialoog en het door-vertalen op alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop

Inhoud

De inhoud van het schoolplan ‘light’ ziet er als volgt uit:

 1. De school en haar omgeving
  Wie zijn wij? Korte biografie
 2. Uitgangspunten schoolbestuur
  Strategisch beleid, Kwaliteitseisen, Personeelsbeleid, incl. professionalisering.
 3. Ons schoolconcept
  Missie, visie, kernwaarden/kernwoorden van onze school. Hoofdlijnen van ons beleid (ook actuele beleidsthema’s).
 4. Wettelijke opdrachten    
  Onderwijskwaliteit: ambities, bewaking en cultuur. Extra ondersteuning. Onderwijstijd. De inhoud van ons onderwijs.
 5. Analyse van onze school
  IJkpunten, teamdialoog (eigenaarschap) en schoolanalyse.
 6. Hoofdlijnen van onze ambities
  Onze ambities op hoofdlijnen. Prioriteiten. Meerjarenbeleid 2023-2026.

Overzicht van documenten:
* Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR)
* Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR)

Aan de slag met het schoolplan ‘light’?

 • Een werkkader ter inzage geven wij graag aan iedereen cadeau
 • De inhoud van het schoolplan ‘light’ werken wij tijdens een of meerdere studiemomenten, op inspirerende wijze, samen met je uit. Dat kan ook met meerdere scholen tegelijk.

Download hier het werkkader van het schoolplan ‘light’.

Training Schoolplan ‘light’

Wij verzorgen aanvullende modules, naar aanleiding van mogelijke, aanvullende wensen van iedere school. Denk hierbij aan onderwerpen als missie en visie, kwaliteitszorg, competentiemanagement of leerlingenzorg. Daarbij worden steeds de beste, meest recente voorbeelden en documenten uit de praktijk als uitgangspunt genomen. Bekijk de training Schoolplan ‘light’ op de OMJS academie.

Vragen?

Heb je vragen over het schoolplan ‘light’? Mail dan naar: info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl