Skip to main content

Herken je je in deze uitspraken?

 • Wij zijn benieuwd naar wat Deep Learning precies inhoudt en of het past bij de ontwikkeling van onze school.
 • Wij willen meer intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij leerlingen door te werken aan betekenisvol onderwijs.
 • Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst en de maatschappij waar zij onderdeel van zijn.
 • Wij willen dat onze leerlingen zich verder ontwikkelen binnen de zes mondiale competenties (karakterontwikkeling, kritisch denken, communicatie, creativiteit, burgerschap en samenwerking)
 • Wij willen de samenwerking tussen leraar / docent en leerling vormgeven als een leerpartnerschap.
 • Wij willen middels gezamenlijk onderzoek bekijken waar en hoe we in ons curriculum de verdiepende laag kunnen aanbrengen.

Onze experts op het gebied van Deep Learning

Kim Gerats

Kimberly Pijnenburg

Annet Jongen

Inhoud & werkzaamheden

Onderwerpen

Enkele onderwerpen die in de bijeenkomsten aan bod komen:

 • het Deep Learning framework; 
 • de zes mondiale competenties (6C’s); 
 • de vier elementen van leerontwerp; 
 • de Learning Progressions (rubrics voor het monitoren van de ontwikkeling binnen de 6C’s).

Uiteraard kunnen deze onderwerpen worden aangevuld of aangepast op basis van specifieke vragen. Alle onderwerpen worden aangeboden in een mix van kennisoverdracht, praktische werkvormen, uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijsprofessionals, vertaalslag naar de praktijk.

Ga met je team aan de slag met een schooleigen route in de richting van Deep Learning.

Bedoeling en inzet

van werkgroep/stuurgroep/PLG:

 • een relevante afvaardiging (in functies, bouwen, ervaring) van de school; 
 • meestal drie tot vijf afstemmingsoverleggen met de adviseur (eventueel online); 
 • samen het traject concreet vormgeven en afstemmen op wat er leeft en speelt binnen de school, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens het volgende scholingsmoment; 
 • verantwoordelijkheid nemen voor het vastleggen van gemaakte schoolafspraken in bijvoorbeeld een kwaliteitskaart, zodat deze geborgd worden. 

Het laatste overleg is altijd een borgingsoverleg: wat is in het nieuwe jaar nodig om de bereikte resultaten vast te houden en een vaste plek te geven binnen de school? Verder kan een vervolgtraject nodig of wenselijk zijn.

Opbrengsten

Tijdens de intake bepalen we samen met de school de gewenste opbrengsten. Hierbij kun je denken aan:

 • Het team beschikt over actueel en verdiepend inzicht in en kennis van de betekenis, inhoud, reikwijdte en werkwijze van Deep Learning, gecentreerd rond de zes mondiale competenties (6C’s), inclusief alle rubrics (Learning Progressions).
 • Het team kan een start maken voor de eigen schoolsituatie (op school-, groeps-, afdelings- of leerwegniveau) en de actuele schoolpositie bepalen in de context van Deep Learning: hoe veraf of dichtbij staat onze school in (het proces van) Deep Learning?
 • Het team heeft een ruw ontwerp en een globale inrichting van een schooleigen veranderproces richting Deep Learning.
 • Het team heeft concrete beelden van de vervolgstappen voor de school, afdeling of groep.
 • Het team kan op school (verder) bouwen aan praktische routines voor Deep Learning-lesontwerp.

Deep Learning membership

Bouw mee aan het Deep Learning netwerk

Deep Learning staat voor betekenisvolle verandering, een verandering met als doel nog beter en meer verdiepend onderwijs voor de leerlingen. In Nederland zijn we groeiende en hebben we de afgelopen tijd mooie stappen gezet in deze ontwikkeling.

Onderwijs Maak Je Samen is dan ook voornemens deze ontwikkeling voort te zetten met de scholen in Nederland en het netwerk dat we aan het bouwen zijn steeds verder uit te breiden.

Sluit je aan bij het Deep Learning netwerk!

Het Deep Learning membership:

 •  2 x per jaar een live netwerkbijeenkomst bij OMJS of een van onze Deep Learning members;
 • de mogelijkheid om aan te sluiten bij online netwerkbijeenkomsten die worden georganiseerd door één van de Deep Learning members;
 • toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS;
 • 2x per schooljaar het OMJS magazine;
 • 10% korting op Deep Learning-producten uit onze Uitgeverij;
 • één exemplaar van het Deep Learning Spel;
 • de mogelijkheid aan te sluiten bij de GMT-Cluster Calls die worden voortgezet door Jo Speak (ervaringen delen met scholen buiten Nederland).

Aansluitende producten

Close Menu

Onderwijs Maak Je Samen

Steenovenweg 50
5708HN Helmond

T: +31(0)492881157
E: info@onderwijsmaakjesamen.nl